Οἱ νέργειες τοῦ Βρικόλακα στὸ Σπίτι + Μαγαζί
ετὰ τὴν ἔλευσῃ τοῦ βρικόλακα στὸ σπίτι, ἄρχισαν τὰ πρῶτα θεάρεστα ἔργα, τὰ ὁποῖα ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν κρεβατοκάμαρα, μὲ μία ἐνέργεια ποῦ δυστυχῶς προκάλεσε πολλὰ προβλήματα, ἐγὼ ἤμουν μόνος τότε λόγῳ διακοπῶν, καὶ ἀκούω τὸ πρωῒ γύρω στὶς πέντε ἡ ὥρα κάτι νὰ πέφτῃ στὰ κεραμίδια, δὲν ἔδωσα σημασία καὶ τὸ πρωῒ πῆγα στὸ μαγαζί, τὸ μεσημέρι ποῦ γύρισα στὸ σπίτι καὶ πάω νὰ ξαπλώσω, βλέπω ὅλο τὸ χῶρο τῆς κρεβατοκάμαρας γεμᾶτο, σκόνη σὰν μαρμαρόσκονη, κάθισα καὶ τὴν μάζεψα καὶ τὴν πῆγα στὴν θάλασσσα, γιατὶ μοῦ ἔκανε ἐντύπωση πῶς μόνο ἡ κρεβατοκάμαρα γέμισε τέτοια σκόνη, ἀνέβηκα στὰ κεραμίδια γιὰ νὰ δῶ τὶ εἶχε πέσῃ τὸ πρωΐ, καὶ βλέπω ἕνα λεμόνι ἐπεξεργασμένο καὶ ἐμπλουτισμένο μὲ τὰ σχετικὰ σύμβολα καὶ γεμᾶτο καρφίτσες τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θεοῦ ποῦ ἀσχολεῖται ἀκόμη μὲ κουκλάκια καὶ ἔχει καὶ ὀπαδούς.
Ὅταν δὲ πήγαινες γιὰ ὕπνο βρικολάκιαζες ἀπὸ τὴν βρῶμα ποῦ δεχόσουν, ἀργότερα θὰ καταλάβετε γιατὶ τὴν λέω βρῶμα, καὶ θὰ δεῖτε τὶ ἀκριβῶς κάνῃ, καὶ μὲ ὅλες τὶς θεϊκὲς τεχνικὲς τὶς ὁποῖες χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ σοῦ τὴν μεταδώσουν μὲ ἕνα καὶ μόνο σκοπό, νὰ σὲ μεταλλάξουν καὶ νὰ σοῦ μεταλαμπαδιάσουν τὶς ἀπόψεις τους παριστάνοντες τοὺς θεούς.
Ἀργότερα ὅταν ἔμενα στὴν Καραϊσκάκη τὸ κρεββάτι ἐμολύνθη μὲ ἕνα βρικόλακα ποῦ ἔβαλαν ἐπᾶνω, καὶ ὁ ὁποῖος εἶχε καὶ κέρατα, καὶ ὅταν πῆγα στὴν Ἐγλυκάδα, τὸ κρεβάτι τὸ γέμιζαν βρῶμα, ὅταν γέμιζε βρῶμα ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς θεοὺς τὸ κρεβάτι ἔτρεμε, στὴν συνέχεια μόλις πήγαιναν νὰ κλείσουν τὰ μάτια μου, ἐμφανιζόταν ἕνας βρικόλακας ὁ ὁποῖος στόχευε πάντα τὰ μάτια.
Ὅταν δεχθῇς τὴν βρῶμα, ἀρχίζῃ καὶ εἰσέρχεται μέσα σου, ἀνάλογα ἀπὸ ποιὸν θεὸ προέρχεται, καὶ προσπαθῇ νὰ φωλιάσῃ σὲ κάποιες περιοχὲς τῆς βουβωνικῆς χῶρας ἢ τοῦ ἥπατος ἢ τοῦ στήθους ἢ τῆς μέσης ἢ τῶν κροτάφων, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἐπιδιωκόμενο ἀποτέλεσμα, ὅταν φωλιάσῃ προσπαθῇ νὰ σᾶς ἐπιβληθῇ ἢ νὰ σᾶς ἐπιβάλῃ μορφὲς συνήθως βασανισμοῦ, ἂν ὁ σκοπὸς εἰναι ἡ τιμωρία.
Ἡ ἑπόμενη θεϊκὴ ἐπέμβασις εἶχε στόχο τὸ μπάνιο, χρησιμοποιήθηκε μία πλαστικὴ εἰκονίτσα ποῦ εἶχα στὸ τσεπάκι τοῦ ὑποκαμίσου μου, καὶ καθὼς ἔσκυψα στὸ μπάνιο γιὰ νὰ πλύνω τὸ πρόσωπό μου, ἔπεσε μέσα στὴν μπανιέρα, καὶ κάποιο πονηρὸν ποῦ ἦταν κάπου ἐκεῖ μοῦ λέει: Πάει καὶ τὸ μπάνιο, δηλαδὴ τὸ βρώμισαν, καὶ ὅταν τὸ βρωμίζουν, ὅτι κάνεις τὸ βρωμίζουν, ἀργότερα ποῦ ἔμενα στὴν ὀδὸ Καραϊσκάκη, ἀναβαθμίστηκε καὶ χρησιμοποιήθηκε ἕνας θεός, ἕνας σατανᾶς ὁ ὁποῖος ἔβγαινε ἀπὸ τὴν λεκάνη ὅταν ἔτρωγα, καὶ ὁ ὁποῖος ἔμπαινε ἀπὸ τὴν διπλανὴ γκαρσονιέρα γιὰ νὰ βρωμίσῃ τὸ φαγητό, λεπτομέρειες γιὰ τὸν συγκεκριμένο θεὸ εἶναι σὲ ἄλλο κεφάλαιο, τὸ μπάνιο μὲ τὸν τρόπο ποῦ τὸ βρωμίζουν, σου προκαλεῖ τὴν μεγαλύτερη σωματικῆ φθορᾶ, καὶ ὄχι μόνο, διότι ὅταν τὸν βρωμίσουν λειτουργεῖ ἀντιστρόφως ἀνάλογα.
Ὅταν ἔμεινα στὴν Ἐγλυκάδα ποῦ ἔγιναν τὰ χειρότερα ὅλων, διότι οἱ ἐνέργειες πραγματοποιοῦντο ἀπὸ μεγάλη ἀπόστασῃ, καὶ οἱ συμμετέχοντες ἦταν ἰσχυροί θεοί, σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή, ὑπέστη τὴν ποιὸ ταπεινωτική του ἧττα ὁ ἄνθρωπος διάβολος, καὶ εἶναι σὲ ἄλλο κεφάλαιο γραμμένο, τὴν περίοδο ἐκείνη ὅτι ἔκαναν χρησιμοποιοῦσαν ἀνθρώπινες εἰκονικὲς μορφές, δηλαδή, ὅταν ἔκανα μπάνιο, σοῦ ἐμφάνιζαν στὴν σκέψη σου ἕνα ἄνθρωπο, ὅταν ἔπλενα τὰ μαλλιά μου τὸ ἴδιο, ὅταν ξυριζόμουν τὸ ἴδιο, ὅταν σκουπιζόμουν τὸ ἴδιο, εἴτε στὸ σπίτι ἤμουν, ἢ στὴν δουλειά, δὲν σὲ ἄφηναν νὰ ἠσυχάσῃς ποτέ, ἡ ἐπιβάρυνσῃς ἦταν τεράστια, τὸν εἰκονικὸ ἄνθρωπο τὸν χρησιμοποίησαν, ὅταν κατηγόρησα τὸν ἴδιο τὸν σατανᾶ, ὅτι αὐτὸς σκοτώνει, ὅταν εἶχε ρίξῃ τὸ ἑλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ὅπως ἔχω γράψῃ καὶ ἀλλοῦ, καὶ ἄρχισε μετὰ καὶ χρησιμοποιοῦσε εἰκονικοὺς θανάτους ἀνθρώπων γιὰ νὰ μὲ ἐπιβαρύνει βρῶμα.  
Ὅταν ἄρχισαν ὅλα αὐτὰ μὲ εἶχαν κουράσῃ, καὶ ἀπεφάσισα νὰ βγῶ σὲ ἕνα τοπικὸ κανάλι νὰ πῶ ὅλα αὐτὰ ποῦ μοῦ συνέβαιναν σὲ ἕνα δημοσιογράφο ποῦ εἶχε μία σχετικὴ ἐκπομπή, καὶ μοῦ ἔδωκε τὸ οκ ὥστε νὰ μπορῶ νὰ συμετάσχω στὴν συζήτισῃ, ἀλλὰ παραδόξως τὴν βραδιὰ αὐτὴ τὸ κανάλι δὲν λειτούργησε, καὶ λέω παραδόξως γιατὶ ἡ διακοπὴ προῆλθε ἀπὸ τὴν ἐπέμβασῃ τῶν τοπικῶν τσιρακιῶν, τὰ ὁποῖα προκάλεσαν μία διακοπὴ ρεύματος, σκόπιμη μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν λειτουργήσῃ τὸ κανάλι, καὶ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀμέσως, τὴν ἑπομένη ἑβδομάδα ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τῶν τσιρακιῶν τοῦ οὐρανοῦ τα ὁποῖα προκάλεσαν ἀμέσως μία συζήτισῃ, μὲ κάποιον ὁ ὁποῖος ἔμοιαζε σὲ μένα, μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα καὶ γυαλιά, καὶ ἄρχισε νὰ λέει ἄσχετα πράγματα, στὶς ζωντανὲς συζητήσεις ὑπάρχει μία ὑπογράμισῃ στὴν ὀθόνη ἡ ὁποῖα τὴν ἀποδικνύει, αὐτὴν λοιπὸν τὴν ὑπογράμισῃ μοῦ τὴν ἔδειχναν τὰ πονηρὰ πνεύματα, αὐτὰ ἐπικοινωνοῦν στὴν προκειμένη περίπτωση, καὶ μοῦ τὴν τόνιζαν καὶ μοῦ ἔλεγαν: Σὲ βλέπει ὁ θεός, καὶ ὁ ὁποῖος μοῦ ἔπερνε μέτρα γιὰ νὰ βρωμίσῃ τὴν τηλεόραση, καὶ πράγματι μόλις ἔβλεπα τηλεόραση  μετὰ ἔτζουζαν τὰ μάτια μου, ὅπως βλέπεται ἐπειδὴ εἶναι σοβαρὸς θεὸς τὸν κοροϊδεύουν ἀκόμη καὶ τὰ τσιράκια του, τὰ ὁποῖα τὰ ἔβαλε ὁ ἴδιος, γιὰ νὰ πληρώνουν τὶς συνέπειες ποῦ κάνῃ αὐτός.
Γιὰ νὰ μπορῶ νὰ νοιώθω σὰν ἄνθρωπος καὶ νὰ κάνῳ καὶ τὴν δουλειᾶ μου ἔπρεπε νὰ διαβάζω γιὰ νὰ ἁπαλαγῶ ἀπὸ τὴν βρῶμα τους, αὐτὸ ὅμως ἐξόργιζε ὅλο αὐτὸ τὸ συνοθύλεμα τῆς βρῶμας καὶ κατέβαλε πάντα νέες προσπάθειες, ἔτσι καὶ ἐδῶ, καθὼς ἀνοίγω τὴν Ἁγία Γραφή, νὰ διαβάσω ἔπεσα στὸ κεφάλαιον τοῦ Ἰώβ, καὶ ἄρχισα νὰ τὸν διαβάζω, καὶ ὁμολογῶ ὅτι μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσῃ ἡ περίπτωσή του, καὶ ἐκεῖ ποῦ τὸν διάβαζα ἔνοιωσα μία ἀπότομη ταραχή, λὲς καὶ κάτι ἦταν μέσα στὸ δωμάτιο καὶ δὲν μὲ ἄφηνε νὰ συγκεντρωθῶ, τὴν ταραχὴ αὐτὴ στὴν συνέχεια τὴν ἔνοιωθα πάντα πρὶν ἀπὸ κάθε ἐπίσκεψῃ τοῦ βρικόλακα, ἀπὸ πεῖσμα ὅμως λέω θὰ τὸ διαβάσω, κατὰ τὴν στιγμὴ ὅμως ποῦ διάβαζα ἔνοιωθα ὅτι μοῦ τόνιζε ἔντονα κάποια σημεῖα ἀπὸ τὰ γεγονότα ποῦ ὑπέστη ὁ Ἰώβ, τελειώνω τὸ διάβασμα καὶ βλέπω σὰν ὀπτασία μία σκάλα νὰ ἀνεβαίνῃ ἀπὸ τὴν γῆ στὸν οὐρανό.
Τὴν περίοδο αὐτὴ πήγαινα σὲ μία κοντινὴ πόλη σὲ μία δουλειὰ μὲ τὸ λεωφορεῖο, καὶ καθὼς μπαίνω στὸ λεωφορεῖο εἶχα στὴν τσέπη τοῦ πουκαμίσου μία εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, στὴν διαδρομὴ αὐτὴ νοιώθω νὰ μὲ διαπερνάει κάτι πολὺ δυνατό, ἀκριβῶς στὸ σημεῖο τῆς εἰκόνας καὶ νὰ μὲ κτυπάει στὴν ἀριστερὴ πλευρά, ἔνοιωσα μία ἔντονη ταραχὴ καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ κάποιος ἄρχισε νὰ μοῦ μιλάει, καὶ νὰ μοῦ λέει τὶ θὰ τραβοῦσα καὶ τὰ ὁποῖα μοῦ τὰ παρομοίαζε μὲ τοῦ Ἰώβ, εἶναι τόσα πολλὰ ποῦ μοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ τὰ περιγράψω, τὰ σημάδια ποῦ ἄφησαν στὴν περιοχὴ αὐτὴ οἱ βρωμιὲς ποῦ προκάλεσαν τὸν πόνο γιὰ τὴν ἐπικοινωνία μάζῃ μου φένωνται στὴν φωτογραφία, πατῆστε  Φωτό-Foto.
Τὰ σημάδια αὐτὰ ποῦ βλέπετε, προκαλοῦνται ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς βρῶμας ποῦ εἰσέρχεται, γιὰ νὰ τοὺς δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ σοῦ μιλάνε καὶ νὰ ἐπικοινωνοῦν μαζῆ σου, ἢ νὰ σοῦ προκαλοῦν προβλήματα, αὐτὰ τὰ σημάδια ποῦ φαίνωνται σὰν μικρὲς ἐλιὲς ὅπως ἀποκαλοῦνται, καὶ οἱ ὁποῖες στὴν προκειμένῃ περίπτωσῃ, προκαλοῦνται ἀπὸ τὶς γνωστὲς ριπὲς ποῦ προέρχονται ἀπὸ καθαρὰ σατανικὰ ὄντα, τρυπᾶνε τὰ σημεῖα ποῦ εἰσέρχεται ἡ βρῶμα, καὶ στὴν συνέχεια εἰσχωρῇ συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως, οἱ ριπὲς αὐτὲς προκαλοῦν ὄλες τὶς ἀνωμαλίες τῶν ματιῶν, καὶ μοῦ τὸ ἀπέδειξαν στὴν πράξῃ, ὅταν ἔγραψα ὅτι σὲ μένα μία βλάβη ποῦ προκλήθηκε στὸ ἕνα μάτι, προῆλθε ἀπὸ τέτοιες ριπές, ποῦ δεχόμουν στὸ χωριὸ μικρὸς μόνο σὲ μία περιοχή, καὶ στὴν ὁποῖα περιοχὴ ὁ ἀδελφός μου ἔκτισε μία ἐκκλησία, ἐνέργεια περίεργῃ γιὰ τὴν ψυχολογία του, τὰ σημεῖα ποῦ ἐγὼ ἔχω δεχθεῖ ριπὲς εἶναι, τὰ μάτια, τὰ χέρια, γιατὶ ἔχω γράψῃ ὅτι εἶδα τὸ χέρι Τοῦ Θεοῦ, ὅταν σταμάτησε τὴν κάθοδο τῶν βρικολάκων, τὸ ἕνα μάγουλο, ἔχει δύο μεγάλες μαῦρες ἐλιές, καὶ μόλις πήγαινα γιὰ ὕπνο εἰσχωροῦσε μεγάλη ποσότητα βρῶμας γιὰ νὰ μοῦ τραβάει τὰ μάγουλα πρὸς τὰ κάτω, ἡ μύτη, γιατὶ ὅταν μὲ ἀπειλοῦσαν τοὺς ἔλεγα θὰ μοῦ τρυπήσετε τὴν μύτη, ὅλο τὸ στῆθος, διότι ἀπὸ ἐκεῖ ἐπηρεάζουν τὸ σύνολο τῶν λειτουργειῶν καὶ τῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρώπου, καὶ κάποιες μικρότερες στὸ κεφάλι, ὅταν θέλουν νὰ σοῦ ποῦν κάτι, ἢ νὰ σοῦ προκαλέσουν κάποια παροδικὴ ἀνωμαλία, ὅταν σκούπιζα μὲ τὴν ἠλεκτρικὴ μόνο σκούπα, καὶ μόνο ὅταν κράταγα τὴν σωλῆνα ἢ ὅταν δούλευα σὲ συγκεκριμένη ἐργασία καὶ θέση, εἰχωροῦσε ἡ βρῶμα απὸ τὶς τρῦπες ποῦ εἶχαν προκαλέσῃ στὴν μέση, καὶ ἔνοιωθες νὰ πέφτῃς κάτω.
Ἡ πίεση αὐτὴ μὲ ἀνάγκασε νὰ διαβάζω μὲ περισσότερη ἔνταση, εἰδικῶς πρὶν τὸν ὕπνο, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι αὐτὸ δὲν τοὺς ἄρεσε καὶ σὲ μία προσπάθεια ποῦ διάβαζα τὴν Ἁγία Γραφῆ, εἶδα τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ νὰ λάμπῃ ὁλοζώντανη ὁλόασπρη, τόσο ἄσπρη ποῦ ἔμεινα ἔκθαμπος.
Τὴν ἑπομένη πρὸς τὸ ἀπόγευμα, βλέπω νὰ προσγειώνεται στὴν αὐλῆ τοῦ σπιτιοῦ, μία πνευματικῆ μορφῆ ἀνθρώπου, χωρὶς τὸ κεφάλι, κεφάλι δὲν εἶχε γιατὶ ἡ θεότητα αὐτὴ δὲν ἔχει μυαλό, καὶ μέχρι νὰ καταλάβω τὶ συμβαίνῃ ἑξαφανίζετε, τὸ μόνο ποῦ ἔβλεπα τὶς ἐπόμενες μέρες ἦταν μία γάτα, ἡ ὁποῖα καθόταν μονίμως στὸ ἴδιο σημεῖο καὶ τὰ μάτια της ἦταν καρφωμένα πάντα στὸ ἴδιο σημεῖο, γάτα δὲν εἶχα, καὶ κατὰ διαστήματα νὰ κάνῃ τὸ γνωστὸ ἄγριο γρυλισμό, καὶ στὴν συνέχεια νὰ ἀνεβαίνῃ πάνω στὰ ποδήλατα καὶ νὰ κάνῃ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, τώρα θὰ μοῦ πεῖτε σατανᾶς, γιατὶ αὐτὸς ἦταν νὰ κάνῃ τὸ σημεῖο Τοῦ Σταυροῦ; Ναὶ ὁ Χριστὸς ποῦ εἶχα δῇ τὴν προηγούμενη, αὐτὴν τὴν σημασία εἶχε, νὰ μὴ ἐπιτρέπει στὸν σατανᾶ νὰ προκαλέσῃ κακό, ἀπεναντίας, αὐτὸ κάνῃ καὶ ὁ Λόγος Τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἐκκλησία Του.
Καὶ μία μέρα ποῦ πῆγα στὴν ἐκκλησία τῆς περιοχῆς Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τότε ἡ γάτα πέρασε μέσα στὴν ἐκκλησία, ἀνάμεσα ἀπὸ τίς δύο πόρτες ποῦ ὑπᾶρχουν ἐκατέρωθεν, καὶ ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν Ὡραῖα Πύλη, μὲ τρομακτικὴ ταχύτητα, κάνοντας αὐτὸν τὸν ἀπαίσιο γρυλισμὸ ποῦ κάνουν οἱ γάτες, μάλιστα μοῦ ἔλεγε μέσα μου: Δὲν φοβᾶμαι τὴν ἐκκλησία σου, τοῦ ἀπάντησα ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ μείνῃς ἔστω καὶ γιὰ λίγο, ἦταν ἡ περίοδος ποῦ εἶχα ἀρχίσῃ νὰ πηγαίνῳ στὴν ἐκκλησία.
Καθῶς περνοῦσαν οἱ μέρες, ἑξαφανίζεται ἡ γάτα καὶ τὸ μόνο ποῦ ἄκουγα μόλις πήγαινε γύρω στὶς δέκα τὸ βράδυ, περπατήματα τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦσαν τὴν ἴδια διαδρομή, καὶ κατέληγαν πάντα στὸ ἴδιο σημεῖο, περίπου στὸ σημεῖο τῆς γάτας, αὐτὰ τὰ περπατήματα τὰ ἄκουσαν καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι γνωστοί, οἱ ὁποῖοι ἔτυχε νὰ βρίσκονται στὸ σπίτι καθὼς καθόμαστε στὴν αὐλή, μάλιστα τότε εἶχα καὶ ἕνα σκύλο ὁ ὁποῖος μόλις ἄκουγε τὰ βήματα, ἄρχισε νὰ γαυγίζῃ πολύ, μάλιστα πολλὲς φορὲς τὸν ἀντιλαμβανόταν πρῶτα ὁ σκύλος, καὶ ὅταν εἶδε ὅτι παρακολουθοῦσα τὸν σκύλο γιὰ νὰ καταλάβω πότε ἔρχεται, μᾶλλον κάτι ἔκανε τοῦ σκύλου καὶ σταμάτησε τὸ γαύγισμα.
Ὅταν ἔπεφτα γιὰ ὕπνο δὲν μὲ ἄφηνε νὰ ἡσυχάσω τὴν στιγμὴ ποῦ μὲ ἔπερνε ὁ ὕπνος, κτύπαγε κάτι στὴν ντουλάπα καὶ σὲ τρόμαζε, παράλληλα σοῦ προκαλοῦσε ὑπερένταση ἀπὸ τὴν βρῶμα ποῦ ἔριχνε μὲ τὸν κτῦπο καὶ δὲν μποροῦσες νὰ κοιμηθῆς, καὶ ἕνα βράδυ βγῆκα στὴν αὐλῆ, καὶ ἐκεῖ τοῦ διάβαζα τὴν Ἁγία Γραφῆ, καὶ τοῦ βλαστήμισα καὶ τὸν ἀντίχριστο, ἀλλὰ αὐτὸς μὲ ἄρχισε τὰ χασμουρητὰ ἕως τὸ πρωΐ <ἕως τότε δὲν γνώριζα τὸν ἀκριβῆ ρόλο τῶν χασμουρητῶν, πέραν ἀπὸ τὰ γνωστὰ ὅτι ἀφοροῦν τὰ τοῦ ὕπνου, καμία σχέση καὶ θὰ τὸ διαπιστώσεται ἀργότερα στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποῦ ἐγὼ θὰ σᾶς προσκομίσω γιὰ νὰ ἀποδείξω ὅτι προέρχωνται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸν βρικόλακα καὶ τὴν βρῶμα του> μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνῳ φυτό, καὶ νοιώθω ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ διαδικασία προκάλεσε σὲ μένα καὶ μὲ γέμισε μία ἐνέργεια ἡ ὁποῖα κατέβηκε στὰ γεννητικὰ ὄργανα ἐπειδὴ τὸν βλαστήμισα, αὐτὸ ἐπαναλαμβάνεται ἀκόμη καὶ σήμερα, δηλαδὴ ὅταν ἔκανα κάτι ποῦ δὲν τοὺς ἄρεσε, μοῦ τὸ ἀνταπέδιδαν, καὶ ὅταν πῆγα στὴν ἐκκλησία, ὅτι κοίταζα κατευθυνόταν στὰ γεννητικὰ ὄργανα.
Δὲν θὰ ἀρνηθῶ ὅτι αὐτὸ μοῦ κόστισε πολὺ μὴ μπορῶντας νὰ δεχθῶ ἕνα τέτοιο γεγονός, ἄρχισα νὰ ὑπερβάλω ἑαυτὸν προκειμένου νὰ τὸ ἐμποδίσω καὶ τὸ κατόρθωσα μέχρις ἑνὸς σημείου μετὰ ἀπὸ ἀρκετὸν καιρὸ κάπου στοὺς ἐξ μῆνες, τὸ κάθε τι ἀπὸ αὐτὰ τῆς ἐποχῆς ἐκεῖνῃς, κάπου τόσο κράταγε, ἐπανερχόταν κατὰ διαστήματα ἀλλὰ ὄχι μὲ τὴν πρώτη δύναμη, ἐξάλλου τὴν ἀρχὴ καὶ ἀφοῦ δὲν γνωρίζει κανεὶς τὴν διαδικασία καὶ τὰ ἐπακόλουθα εἶναι δύσκολο νὰ τὰ παρεμποδίσει καὶ νὰ τὰ ἐλέγξει.
Στὸ διάστημα ποῦ προσπαθοῦσα νὰ κοιμηθῶ στὸ κρεβάτι μετὰ τὴν βρῶμα ποῦ δέκτηκε ἡ κρεββάτι, ἔβλεπα τὴν Παναγία ποῦ εἶναι στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τῆς Πανταννάσης νὰ βγαίνῃ ἀπὸ τὴν εἰκόνα καὶ νὰ κατευθύνεται στὴν Ὡραῖα Πύλη τρεῖς φορές.
Στὸ διάστημα αὐτὸ συνέβαινε τὸ ἑξῆς περίεργο γεγονός, μὲ μία γυναῖκα πολὺ σεμνῆ, ἡ ὁποῖα ἐρχόταν κάθε πρωῒ στὴν πόρτα τοῦ μαγαζιοῦ, κοίταζε τὸν οὐρανὸ καὶ ἔκανε τὸν Σταυρό της.
Κράτησε ἀρκετὰ ἀλλὰ ἐμένα αὐτὸ μοῦ προκαλοῦσε κάτι εὐχάριστο, καὶ ἕνα ἀπόγευμα ποῦ πήγαινα κάθε μέρα στὸν ἐσπερινό, τότε μετακόμισα στὸ μαγαζὶ καὶ πήγαινα στὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης, εἶδα τὴν γυναῖκα αὐτὴ νὰ λάμπει σὰν φῶς μέσα στὴν ἐκκλησία, ἀργότερα κατάλαβα διότι δὲν τὴν ξαναΐδα μὲ αὐτὴν τὴν μορφῆ, ὅτι δὲν ἦταν μία συνηθισμένη γυναῖκα ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ Παρθένος ἡ ὁποῖα μὲ ἐνήσχυε καὶ μὲ προστάτευε.
Τότε ἔφεραν καὶ τὸν σατανὰ στὴν Παντάνασσα, καὶ ἔκανε σημεῖα καὶ τέρατα, ἡ ἐπόμενη ἐνέργεια ποῦ ἀκολούθησε ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα γιὰ νὰ μειώσουν τὴν Παρθένο, ἦταν μία στημένη συζήτιση στὸ διπλανὸ μαγαζὶ μὲ τὸν ὑπάλληλος τοῦ καταστήματος, ἄνθρωπος συνετός, ἔτσι ἔδειχνε καὶ τῆς ἐκκλησίας ὅπως ἔλεγε, πῆγα ἐκεῖ γιὰ νὰ περάσῃ λίγο ἡ ὥρα, καὶ ἀρχίζῃ μία συζήτησῃ περὶ γυναικῶν, σὲ κάθε ἀναφορὰ στὴν γυναῖκα, ὁ ὑπάλληλος τὴν ἔστελνε στόν <ἔξω ἀπὸ ἐδῶ> ὅπως λέμε συνήθως, αὐτὸ ἔγινε 12 φορές, καὶ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργήσουν τὰ πονηρά, ποῦ προκάλεσαν τὴν συζήτισῃ ἕνα θεὸ τῆς γυναῖκας, παγκόσμιο <θὰ συναντήσεται καὶ ἄλλα τέτοια φαινόμενα> τὴν ὁποῖα γυναῖκα τὴν ἔσπρωξε ὁ νέος δημιουργηθῇς θεός, σὲ ἕνα ἐλεύθερο σέξ, αὐτὸ ἔγινε περίπου τὸ 1996, καὶ κράτησε περίπου ἑπτὰ χρόνια, ἂν ἀνατρέξετε στὴν εἰδησεογραφία τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, θὰ δεῖτε ὅτι ὑπάρχῃ μία τέτοια ἀναφορὰ μὲ τέτοιο συμπέρασμα, στὴν συνέχεια χρησιμοποίησε ὁ διάβολος τίς γυναῖκες ἐναντίον μου, ἀνεξάρτητα ἄν ἐγὼ εἶχα τὴν ὁποιαδήποτε σχέση, μὲ εἰκονικά σενάρια, τὰ ὁποῖα τὰ διαχειριζόταν μόνος του, καὶ ἐγὼ ἔτρωγα τὴν βρῶμα ποῦ προκαλοῦσαν τὰ εἰκονικά του κατορθώματα.
Σὲ κάθε ἐνέργεια ποῦ προερχόταν ἀπὸ τὸν βρικόλακα, ποῦ ἀφοροῦσε τὴν χρῆσῃ κάποιας γυναῖκας, ὁ Θεὸς ἀντιπαραθέτῃ μία πνευματικῆ μορφῆ, μὲ ἱδιότητες προστασίας, Ἁγάπης καὶ προειδοποιητκές παρεμβάσεις σὲ ἕνα ἐπερχόμενο ἀτύχημα καὶ κίνδυνο, ἐπίσης ὅταν μὲ πλησίαζε κάποιο πονηρὸν πνεῦμα ἢ ὁ βρικόλακας τῆς περιόδου αὐτῆς, ἐγὼ μέσα μου ἔψελνα, ἢ μοῦ ἔλεγε Μὴ Φοβοῦ, ἢ Μὴ Τρέχεις καὶ γενικῶς προειδοποιητικὰ λόγια προστασίας καὶ παρηγοριᾶς.
Μετὰ τὸ 2004 τὰ φαινόμενα αὐτὰ ἦταν πολὺ ἔντονα διότι ἐνεργοῦσε ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγὸς τῶν βρυκολάκων, καὶ θὰ δεῖτε πράγματα τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν ἀκόμη εἰπωθῆ τουλάχιστον δημοσίως.
Ὅταν ἐπέστρεψε ἡ σύζυγος ἀπὸ τὶς διακοπὲς καὶ ξάπλωσε στὸ κρεββάτι ἀρρώστησε καὶ οἱ ψυχιάτροι δὲν μπόρεσαν νὰ τὴν ἐπανεφέρουν, καὶ ἐνημέρωσα τὴν μάγισσα, τότε <δὲν εἶχα ἀρχίσῃ ἀκόμη μὲ τὴν ἐκκλησία> τί εἶχε συμβῆ, καὶ τὴν παρεκάλεσα ὅταν θὰ ἔκανε κάτι νὰ μὲ ἐνημέρωνε γιὰ νὰ ἔχω μία εἰκόνα της, ὥστε νὰ μποροῦσα νὰ ἐπιβεβαιώσω σὲ κάτι γνωστοὺς ποῦ ἀμφισβητοῦσαν ὅτι ἡ ἀρώστια τῆς γυναῖκας μου δὲν εἶχε σχέση μὲ αὐτὰ τὰ φαινόμενα, καὶ ποῦ τελικῶς ἐπιβεβαιώθηκα, διότι ἡ σύζυγος ἐπανῆλθε στὴν φυσιολογικῆ της κατάστασῃ, ἀλλὰ αὐτὸ τελικῶς δὲν ἄρεσε στοὺς ἐξ οὐρανοῦ πονηροὺς θεούς, καὶ τὰ πονηρὰ ἄρχισαν ἀμέσως σχεδὸν τὴν διαδικασία τοῦ χωρισμοῦ μὲ τὸν τρόπο καὶ μέθοδο τοῦ χασμουρητοῦ.
Αἰτία τοῦ διαζυγίου ὑπῆρξε ἀκριβῶς αὐτή μου ἡ προσπάθεια νὰ ἀναδείξω ὅτι πολλὲς ἀνωμαλίες τέτοιας μορφῆς δὲν προέρχονται ἀπαραίτητα ἀπὸ τὴν ψυχικὴ προδιάθεση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλους παράγοντες, καὶ μάλιστα ἡ ζημιᾷ εἶναι πολὺ μεγάλη ποῦ προκαλεῖται, γι' αὐτὸ καὶ τὰ ἔγραψα διότι ὅταν ἐπεχείρισα νὰ τὰ πῶ ἀπὸ τὴν τηλεόραση ὑπῆρξαν ἐμπόδια, ὅταν προσπάθησα νὰ χρησιμοποιήσω δημοσιογράφο, χρησιμοποιήθηκαν τὰ χασμουρητὰ μέσα στὸ τραῖνο ποῦ θὰ διαβάσεται ἀλλοῦ, ὅταν ἀναφερόμουν στὰ ἔργα τῶν βρικολάκων ἔφερναν τὸ μεγάλο βρικόλακα, γιατὶ λέει δὲν ἐπέτρεπε νὰ τὰ γνωρίζει ὁ κόσμος, γιατὶ δὲν μποροῦσε νὰ κορϊδεύει τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ὅταν ἀποφάσισα νὰ τὰ γράψω μὲ παρακολουθοῦσαν ὅλο τὸ εἰκοσιτετράωρο νὰ μὴ βρῶ τρόπο νὰ τὰ γράψω.
Ἔτσι καὶ μὲ τὸν χωρισμὸ ὅταν εἶδαν ὅτι ἐγῶ, χρησιμοποίησα τὴν γυναῖκα μου, γιὰ νὰ ἀναδείξω τὶς βρωμιὲς ἑνὸς βρωμιάρῃ ἐξ οὐρανοῦ τῶν πονηρῶν πνευμάτων, ἄρχισαν μὲ μία διαδικασία χασμουρητοῦ τῆς γυναῖκας μου, καὶ μετὰ τὰ χασμουρητὰ ἡ γυναῖκα μου ἄρχισε μία εὔθυμη συζήτησῃ περὶ διαζυγίου μεταξύ μας, καὶ μάλιστα πρὶν τὴν συζήτησῃ, δεχτήκαμε μιὰ δόση μαλάτσας <ἡ μαλάτσα εἶναι ἡ ἐλαφρὰ μορφῆ ἐπιρεασμοῦ τοῦ βρικόλακα ποῦ σὲ προδιαθέτῃ γιὰ νὰ κάνῃς αὐτὸ ποῦ θέλουν ὥστε νὰ σὲ βάλουν στὸ χέρι, καὶ πολλὲς φορὲς ἐκδηλώνετε σὰν ἔξαμψῃ, καὶ μετὰ σὲ διαγείρῃ καὶ σὲ σπρώχνῃ νὰ ὑπερβῆς τὸν ἐπιθυμητὸ στόχο> ἐγὼ βέβαια πῆγα καὶ πλύθηκα ἀλλὰ αὐτὴ ἡ βρῶμα, δὲν φεύγῃ μὲ νερό, ἀλλὰ τότε δὲν ἤξερα πῶς θὰ ἀντιμετώπιζα ὅλα αὐτά, ἡ σύζυγος εὐθήμησε καὶ μάλιστα ἔγραφε τὰ περὶ διαζυγίου στὸ χαρτί, μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν διαδικασία ἡ σύζυγος ἐδέχθη ὁμοβροντία χασμουρητῶν, καὶ σὲ πολὺ σύντομο διάστημα τὸ διαζύγιο τῆς ἔγινε στόχος.
Βλέποντας τὴν μεταστροφῇ τῆς γυναῖκας μου, συμβουλεύω τὴν πεθερά μου νὰ προσπαθίσῃ νὰ τὴν ἠρεμίσῃ καὶ νὰ τῆς ἀλλάξῃ γνώμη, καὶ ἡ πεθερά μου ὑπέστη τὴν ἴδια διαδικασία χασμουρητῶν, καὶ ἐστράφη καὶ αὐτὴ ἐναντίον μου, ὅπως ἦταν φυσικὸ δὲν ἀπεφεύχθη ὁ χωρισμὸς καὶ ἐγὼ ἀνεχώρισα καὶ ἔμεινα στὸ πατάρι τοῦ μαγαζιοῦ ποῦ τὸ εἶχα φθειάξῃ, λίγο νωρίτερα γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ μαγαζιοῦ, ἡ μετέπειτα ἐξέλιξῃς ἔδειξε ὅτι αὐτὸ ἦταν ἀναγκαῖον λόγῳ τῶν γεγονότων ποῦ ἀκολούθησαν.  


Οἱ Ἐνέργειες τοῦ Βρικόλακα στὸ Μαγαζὶ

Καὶ ἐκεῖ ποῦ ἐπεξεργαζόμουν τρόπους πῶς θὰ ἁπαλλασσόμουν ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τῆς ὀδοντιάτρου, ἔρχεται ἔνας καραγκιόζης στὸ μαγαζί, καὶ μὲ ἐνέργειες σχετικὲς μὲ τὸ ὄνομα ποῦ τοῦ δίδῃ ὁ προφήτης Ἠλίας <Βασιλειῶν Γ' παρ, 27>  συνοδευόμενος μὲ μία μεσόκοπη γυναῖκα ποῦ κρατοῦσε μία λαμπάδα, αὐτὸς ἦταν ὁ ἰδιοκτήτης ποῦ φιλοξενοῦσε τὸν βρικόλακα, στὸ σπίτι του καὶ τὸν ὁποῖον <καβάλαγε> ὁ βρικόλακας, ἀφοῦ τὸν μασκάρευε πρῶτα γιὰ νὰ μὴ τὸν γνωρίσῃ κανένας γνωστός, καὶ τὸν μετέφερε στὰ σπίτια ποῦ ἤθελε νὰ προκαλέσει πρόβλημα, ἀργότερα παρατήρισα ὅτι ὅσους καβάλησε γνωστοῦς μου ποῦ δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς μασκαρέψει, εἶχαν παραμορφωμένο πρόσωπο, αὐτὸ τὸ ἔκανε ὅταν ἐρχόταν στὸ σπίτι, γιὰ νὰ δῇ ποῦ ἦταν τὸ γραφεῖο, οἱ ὑπολογιστὲς καὶ ἡ κρεβατοκάμαρα, ὥστε νὰ τοῦ δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ τὰ βορβαδίζει βρῶμα.
Ὁ καραγκιόζης ὅταν ἐρχόταν στὸ μαγαζί, κρατοῦσε στὰ χέρια του μία χαρτοπετσέτα, ἄνοιγε τὴν πόρτα τοῦ πλυντηρίου καὶ ἔβαζε μέσα τὴν χαρτοπετσέτα, κάνοντας κάποιες περίεργες κινήσεις, ἀκαταλαβίστικες κατ' ἐμὲ τότε, ἔκανε πῶς ἔλεγχε κατὰ κάποιο τρόπο τὸ πλυντήριο, καὶ παράλληλα τσαλάκωνε τὴν χαρτοπετσέτα συνεχῶς, δὲν μποροῦσα βέβαια νὰ καταλάβω γιατὶ τὰ ἔκανε αὐτὰ τὰ κόλπα τότε, τὸ μόνο ποῦ εἶδα ὅτι τὰ μάτια του δὲν ἔμοιαζαν μὲ τὰ μάτια φυσιολογικοῦ ἀνθρώπου.
Τὴν ἑπομένη τὸ πρωῒ μὲ τὸ ποῦ ἀνοίγω τὸ μαγαζί, ἄκουγα τὰ πλυντήρια νὰ κτυποῦν, καὶ μετὰ τὸ κτύπημα ἐγὼ νὰ δέχωμαι νὰ καρφώνετε κάτι πάντα στὸ δεξὶ μέρος τοῦ κεφαλιοῦ μου, σημειωτέον ὅτι τὰ πλυντήρια ἦταν πάντα στὴν ἴδια θέση, καὶ δὲν κτύπαγαν ποτέ.
Μετὰ ἀπὸ μερικὲς μέρες ἔρχεται πάλι ὁ ἴδιος χωρὶς τὴν γυναῖκα, τὴν γυναῖκα τὴν εἶχε μαζῇ του μὲ τὴν λαμπάδα, γιὰ νὰ δώσῳ προσοχὴ στὴν γυναῖκα καὶ νὰ θεωρήσω ὅτι εἶναι τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ ἄνθρωποι ὑπεράνω ὑποψίας, ὥστε αὐτὸς νὰ κάνῃ τὰ σχετικὰ θεϊκὰ καραγκιοζιλίκια, καὶ ἔκανε τὴν ἴδια διαδικασία μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι αὐτὴ τῇ φορᾷ τὰ μαλλιά του ἦταν ἄσπρα, ἀλλὰ τὰ εἶδα τὴν στιγμὴ ποῦ ἔφευγε, μὲ τὶς κουζίνες ἔγινε ἡ ἴδια διαδικασία καὶ μὲ τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα.
Εἶχαν μείνει τὰ ψυγεῖα, πολὺ ἀργότερα κατάλαβα ὅτι αὐτὸς μποροῦσε νὰ διαβάζει ὄλες μου τὶς σκέψεις, καὶ εἶδε ὅτι τὸν περίμενα, καὶ ἦρθε μὲ μιὰ ἄλλη μορφῆ, κάτι σὰν μαστουρωμένος, μὲ μαυρισμένα μάτια, καὶ στὰ γρήγορα πάει καὶ πέφτῃ ἐπάνω σὲ ἕνα ψυγεῖο ποῦ ἦταν στὸ βάθος τοῦ μαγαζιοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔκανε ἕνα μαστουρωμένο χασμουρητό, καὶ σηκώνεται καὶ φεύγῃ στὰ γρήγορα, οὔτε ρώτησε κὰν κάτι.
Στὶς τηλεοράσεις ἔκαμε μία σχετικὴ διαδικασία κάποια ἅλλῃ ἡμέρα ἀπὸ τὸ πεζοδρόμιο μὲ τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα.
Ὅλα αὐτὰ δημιουργοῦσαν μία ἀποπνικτικὴ ἀτμόσφαιρα στὸ μαγαζί, καὶ δὲν ἤξερα τὶ νὰ κάνῳ, γιατὶ δὲν ἤξερα τὶ ἀκριβῶς ἦταν ὅλα αὐτά, καὶ τὶ νόημα εἶχαν, καὶ δὲν ἤξερα καὶ γιὰ ποιὸ λόγο ἐγίνωντο.
Τὰ νέα αὐτὰ δεδομένα μὲ ἔκαναν νὰ παρατήσω τὴν ὀδοντίατρο καὶ νὰ ἀσχοληθῶ μὲ αὐτὸν τὸ καραγκιόζη, ροτῶντας τὴν γειτονιὰ ἂν κανεὶς μποροῦσε νὰ μοῦ δώσῃ κάποια πληροφορεία, ἀπὸ τὴν περιγραφῆ, ἕνας συνάδελφος, μοῦ εἶπε ποῦ περίπου ἔμενε, γιατὶ τὸν ἐπισκεπτόταν τακτικὰ στὸ μαγαζί του, ἀλλὰ δὲν ἤξερε τὸν λόγο τῶν ἐπισκέψεών του, καὶ τὸν παρακάλεσα νὰ προσπαθῆσῃ νὰ μάθῃ ποῦ ἔμενε, καὶ πράγματι μοῦ ἔδωσε τὴν ὀδὸ καὶ μοῦ περιέγραψε καὶ τὸ σπίτι τὸ ὁποῖο ἦταν χαρακτηριστικὸ λόγῳ τῆς κατασκευῆς του, καὶ τὸ βρῆκα.
Καὶ ἀποφασίζω μία ἡμέρα καὶ πάω ἀπέξω ἀπὸ τὴν πόρτα του, καὶ τοῦ λέω ἀπὸ μέσα μου: Ἕλα ἔξω ρὲ καθίκι, ἐνοεῖται ὅτι αὐτὸ τὸ εἶπα ἀπὸ τὴν ἀγανάκτησή μου, καὶ πράγματι βγῆκε στὸ μπαλκονάκι καὶ μὲ κοίταζε, ἀλλὰ δὲν μποροῦσα νὰ τοῦ ζητήσω τὸν λόγο, γιατὶ δὲν ἤθελα νὰ ἐκτεθῶ γιὰ ἕνα τέτοιο εὐαίσθητο θέμα, ἀλλὰ ἀναρωτήθηκα πῶς αὐτὸς μὲ κατάλαβε ἀφοῦ ἐγὼ τὸν ἔβρισα ἀπὸ μέσα μου;
Ἔκτοτε ἄρχισε μία μάχη ποῦ κρατεῖ ἕως καὶ τὸ 2023  καὶ σᾶς τὴν γράφω, γιατὶ τὸ θράσος αὐτοῦ τοῦ βρωμιάρῃ καὶ τοῦ συναφιοῦ του ἔφθασε μέχρι τοῦ σημεῖου νὰ μὲ παρακολουθῇ ὅλο τὸ 24ωρο ἕως καὶ σήμερα καὶ νὰ παριστάνῃ τὸν θεὸ καὶ ποῦ θὰ δεῖτε τὶ μέσα χρησιμοποίησε καὶ τὶ κατάφερε.
Μία ἅλλη ἐνέργεια τοῦ βρικόλακα ποῦ ἐγὼ δὲν γνώριζα ἀκόμη ὅτι ἐνεργοῦσε αὐτός, ἀλλὰ νόμιζα ὅτι ἦταν ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ σπιτιοῦ τῆς ὁδοῦ Ρόδου, ἄρχισε νὰ παρεμβαῖνῃ στὴν σκέψη μου, ἡ ἐξουσία τῆς σκέψης γίνετε μὲ τὸ κτύπημα ποῦ προκαλεῖται ὅταν ἐνεργοποιοῦνται οἱ συσκευὲς ποῦ ἔχουν βρωμίσει, ἀπὸ τὴν παρέμβασῃ βόθρων θεῶν, τὰ δαιμόνια ποῦ γεμίζουν οἱ συσκευές, γιὰ νὰ τὰ χρησιμοποιῇ ὅταν θέλει νὰ ἐπεμβαίνει ἐπάνω στὸν ἄνθρωπο, καθὼς ἀκούγεται τὸ κτύπημα ἡ προσοχή σου αὐτομάτως ἐπικεντρώνεται στὸ σημεῖο ποῦ προέρχεται ὁ κτύπος, συγχρόνως μία δέσμη βρῶμας <δαιμονίων καὶ ὅχι μόνο> κολλάει στὸ κεφάλι, στὴν περιοχὴ τῆς σκέψης, ὄσο ὑπάρχει ἡ βρῶμα ἐκεῖ, σᾶς ἐλέγχει πλήρως, οἱ συσκευὲς ποῦ κτύπαγαν εἶχαν ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν σημασία, αὐτὴν τὴν διαδικασία τὴν χρησιμοποιῇ ὁ ἐξ οὐρανοῦ θεὸς τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητος, καὶ σοῦ προκαλεῖ ἄπειρες εἰκόνες ὅλων τῶν μορφῶν, μὲ βαρύτητα στὰ ἀτυχήματα τὰ ὁποῖα προκαλοῦν θύματα εἶναι ἐπώδυνα, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο μοῦ ἐμφάνιζε κάθε φορὰ πέντε ἀνθρώπινες μορφὲς ποῦ ἐγὼ δὲν γνώριζα βέβαια, αὐτή του ἡ κίνησης προκαλοῦσε μέσα μου κάποιες ἀλοπρόσαλες ἀνωμαλίες καὶ ταραχές, οἱ ὁποῖες μὲ ταλαιπωροῦσαν ἀφάνταστα καὶ ἄρχισα νὰ διαβάζω διάφορες εὐχές, οἱ ὁποῖες μὲ βοηθοῦσαν παροδικά, διότι αὐτὸς μόλις ἔβλεπε ὅτι ἁπαλλασόμουν ἐτοίμαζε νέα πράξῃ, καὶ μία μέρα ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα βιβλίο τοῦ Μωϋσῆ, ποῦ ἔγραφε τεχνικὲς πῶς προκαλοῦσε τὰ φαινόμενα αὐτά, καὶ βρῆκα ἕνα εὔκολο ποῦ σὲ γέμιζε ψεῖρες, λέω <μέσα> μου αὐτὸ θὰ τοῦ κάνῳ, καὶ καθὼς πάω στὰ ὑψηλὰ ἁλώνια νὰ φάω κάτι πρόχειρο, κατεβαίνω στὴν τουαλέτα, καὶ γεμίζουν τὰ γενητικά μου ὄργανα ψεῖρες, γυρίζω στὸ σπίτι νὰ δῶ τὶ συνέβη, καὶ καθῶς πάω στὴν δικῆ μου τουαλέτα δέχομαι ἄλλη μία δέσμη μικρότερη, ἡ ταλαιπωρία ὑπῆρξε μεγάλη μέχρι νὰ ἁπαλαγῶ.
Ὁ μεταμορφωμένος ποῦ ἐγὼ νόμιζα τότε ὅτι ἦταν ὁ ἰδιοκτήτης τῆς οἰκίας τῆς Ρόδου, ἔκοβε βόλτες κάθε μέρα γύρῳ ἀπὸ τὸ μαγαζί, πάντως τὸν στρίμωξα μία φορᾷ, ὅταν ἦταν κρυμένος πίσω ἀπὸ ἕνα αὐτοκίνητο, καὶ καθῶς ἔτρεξα χάθηκε ἀπὸ ἐκεῖ, ἐμφανίστηκε ἀργότερα μαζῇ μὲ μία πολὺ νεαρά, τὴν ὁποῖα εἶχε σφίξῃ δυνατὰ καὶ ἔκανε ὅτι τὴν φυλοῦσε, ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ φιλιοῦ, ἀπέβλεπε νὰ ἔχει ἄλλο ἕνα στοιχεῖο ἐπηρεασμοῦ, διότι μετὰ ἔστελνε κάποια ζευγάρια τὰ ὁποῖα προσπαθοῦσαν νὰ τὰ δῶ ὅταν φιλιώντουσαν, αὐτὸς τότε εἶχε τὴν μορφῇ ἠλικιωμένου ἀνθρώπου, καὶ τὸ μόνο σημεῖο ποῦ θὰ μποροῦσε νὰ τὸν ἀντιληφθῇ κάποιος ἦταν τὰ μάτια του, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν καμία σχέση μὲ τὰ μάτια ἀνθρώπου, αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ρίχνῃ συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως βρωμιὲς στὰ δικά μου μάτια, γιὰ νὰ μὲ τιμωρίσῃ ἐπειδὴ παρατηροῦσα τοὺς ἀνθρώπους, μήπως τὸν πετύχω πουθενὰ καὶ θὰ τὸ περιγράψω ἀργότερα μὲ περισσότερες λεπτομέρειες.
Ἡ προσπάθεια ποῦ κατέβαλα νὰ ἀντιδρῶ τοὺς ἀνάγκασε νὰ νοικιάσουν γκαρσονιέρα στὴν πολυκατοικία τοῦ μαγαζιοῦ στὸν δεύτερο ὄροφο, ἐγὼ ἔβλεπα τίς κινήσεις περιέργων ἀνθρώπων ἀλλὰ νόμιζα ὅτι τὴν χρησιμοποιοῦσαν γιὰ ἐρωτικὸ σκοπό, ἀλλὰ ὅταν παρατήρησα ὅτι ἡ προσοχή μου ἐπικεντρωνόταν χωρὶς νὰ τὸ θέλω ἐκεῖ ἄρχισα καὶ παρατηροῦσα ὅλους αὐτοὺς ποῦ σύχναζαν ἐκεῖ καὶ οἱ ὁποῖοι ἔφερναν ἐκεῖ τὸν βρικόλακα, ὅταν ἔφερναν τὸν βρικόλακα στὴν γκαρσονιέρα, τότε ἐγὼ ἔνοιωθα ὅτι κάποιος μὲ ἐπεξεργάζεται, μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ἔνας ἀπὸ αὐτούς, τὸ ὁποῖον τὸν καβάλησε καὶ τὸν περιέφερε στὰ σημεῖα ποῦ πήγαινα, καὶ ἔκανε διάφορες ἐνέργειες προκειμένου νὰ προκληθοῦν προβλήματα, ὅπως καὶ προκλήθηκαν πολλά, ἔτσι ἦρθε καὶ στὸ ΤΕΒΕ τῆς ὁδοῦ Κορίνθου τότε, γιὰ νὰ τὸ βρωμίσῃ ὅπως νόμιζα ἀρχικῶς, ἀλλὰ ἐκ τῶν ὑστέρων κατάλαβα ὅτι στόχος ἦταν νὰ ὑπάρξουν προβλήματα οἰκονομικὰ καὶ τὰ ὁποῖα προκάλεσαν οἱ ἴδιοι, καὶ ὅπως καὶ σὲ ἄλλες ὑπηρεσίες ὑπῆρξαν προβλήματα ἔτσι ἐδῶ, λίγο ἔλειψε νὰ μπῶ φυλακή, καὶ χάρις σὲ κάποιες προσπάθειες ἀνθρώπων τῆς ἐκκλησίας ἀπεφέχθη, ὁ <καβαλικεμένος ἔκανε κάποιες ἀλλοπρόσαλες κινήσεις πρὸς τὸν οὐρανό, καὶ ἔκτοτε δὲν ἐμφανίσθηκε αὐτὸς ποτέ, αὐτὸ καὶ πολλὰ ἄλλα εἶναι γραμμένα ἀλλοῦ.
Ὅταν ὁ βρικόλακας εἶδε ὅτι παρατηροῦσα τὰ τσιράκια του γιὰ νὰ τὰ γνωρίζω καὶ νὰ τὰ ἔχω ὑπόψιν προσπάθησε νὰ μὲ τιμωρίσῃ, καὶ ἔστηνε κάθε φορᾶ, κάποιο ἀπὸ τὰ τσιράκια του, σὲ κάποιο σημεῖο νὰ τὸν δῶ, καὶ μετὰ μοῦ ἔδειχνε τὸν οὐρανὸ λέγοντάς μου; Τώρα θὰ δεῖς τὶ θὰ πάθῃς.
Ἀργότερα ὅταν ὁλοκληρώθηκε ἡ διαδικασία αὐτή, ἔτσι γίνεται πάντα κάθε ἐνέργεια διαρκεῖ ἀνάλογα τὸ μέγεθός της κάποιους μῆνες καὶ μετὰ ἔσβηνε, μετὰ ἀρχίζουν ἄλλα, ἀργότερα ἔκαμε τὴν ἴδια διαδικασία μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι τὸν κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτοὺς τὸν πλαισίωνε μὲ ἕνα διάβολο, ὁ ὁποῖος ἐνεργοῦσε ὅπως ἦταν φυσικὸ ἐναντίον μου, διότι ἐπεξεργαζόμουν κάποιες λύσεις γιὰ κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς ποῦ γνώριζα, διότι αὐτὸ μοῦ εἶχε κοστίσῃ ἀφάνταστα καθῶς σοῦ ἀπασχολοῦν ὅλο τὸ χρόνο σου.
Τὸ μαγαζὶ εὐρήσκετο πολὺ κοντὰ στὸν ἱερὸ Ναὸ Παντανάσσης, καὶ ἔχοντας χρόνο ἄρχισα νὰ πηγαίνω καθημερινὰ στὴν ἐκκλησία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δῶ τὸν ἑαυτόν μου νὰ βελτιώνεται σὲ μεγάλο βαθμό, καὶ πῆρα τὴν μεγάλη ἀπόφαση, νὰ μὴ ἐγκαταλείψω ποτὲ τὴν ἐκκλησία, καὶ να τὴν ὑποστηρίξω ὅταν θὰ μοῦ δινόταν ἡ εὐκαιρία.
Ὅμως ὅπως φαίνεται ἐκ τῶν ὑστέρων ὅλα αὐτὰ ποῦ ἐγῶ ἀποφάσιζα καὶ σκεφτόμουν τὰ γνώριζαν καὶ δὲν ἄργησαν νὰ ἐπαναλάβουν αὐτὸ ποῦ εἶχαν κάνει στὸ σπίτι, δηλαδὴ νὰ φέρουν κάποιο παράσιτο τὸ ὁποῖο ἀνελάμβανε νὰ σοῦ δημιουργῇ προβλήματα, καὶ νὰ μὴ σὲ ἀφήνῃ ποτὲ νὰ ἡσυχάζῃς, προκειμένου νὰ προκαλέσουν ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἀπλῶς τὰ ἀναφέρω χωρὶς περισσότερες λεπτομέρειες, δὲν σταματάω ἀναλυτικὰ σὲ κάθε πράξῃ ἡ ὁποία ἔχει πολὺ διάρκεια πολὺς χρόνος καὶ πολλὲς συνέπειες, ἐξάλλου δὲν περίμεναν ποτὲ νὰ τελειώσῃ τὸ ἕνα γεγονὸς γιὰ νὰ ἐτοιμάσουν τὸ ἐπόμενο, ἀλλὰ ὅταν ἔφερναν ἕνα βρικόλακα δὲν ἔκανε ἄλλη ἐργασία ἀπὸ τὸ νὰ δένῃ ἢ νὰ βρωμίζῃ ὀτιδήποτε προκειμένου νὰ σὲ ἐξουσιάσῃ.
Γνωρίζοντας ὅμως τὶ εἶχε γίνῃ στὸ σπίτι, στὸ μαγαζὶ ποῦ ἔμενα πλέον ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ ἐξορκισμοὶ δὲν σταμάτησαν ποτέ, καὶ μᾶλλον δὲν θὰ σταματήσουν, καθὼς ἀντιλαμβάνομαι ὅτι τὰ παράσιτα αὐτὰ ὅταν δοῦν ὅτι χάνουν ἕνα ἀνθρωπο ἐπιμένουν, ὄχι ὅμως σὰν τὴν πρώτη ἐπίθεση ποῦ κάνουν γιὰ νὰ σὲ πιάσουν στὸν ὕπνο.

Ὁ θάνατος τοῦ ἀδελφοῦ μου

Ἐξυπηρετοῦσα ἕνα φίλο μου στὸ μαγαζί του πολλὲς φορές, καὶ πήγαινα καὶ μὲ ἀπασχολοῦσε ἀρκετά, αὐτὸ ἐνόχλησε τὰ τσιράκια τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν πρόσβασῃ στὸν χῶρο αὐτὸν γιὰ νὰ μὲ ἐλέγχουν, καὶ ἄρχισαν καὶ ἐκεῖ νὰ ἐφαρμόζουν καὶ νὰ φέρουν κάποιο πονηρὸν πνεῦμα γιὰ νὰ μποροῦν νὰ μὲ ἐλέγχουν, χρησιμοποιῶντας τότε τὰ χασμουρητὰ ἐπάνω σὲ μένα, ἐγὼ ἀντιστάθηκα καὶ ἔφερα ἕνα σταυρὸ καὶ τὸν ἔβαλα στὸ μαγαζὶ τοῦ φίλου μου, μόλις ὅμως ἔβαλα τὸν σταυρὸ στὸ μαγαζί του ἔσπασε ὁ καθρέπτης ποῦ εἶχε κρεμάσῃ σὲ ἕνα πρόχειρο μέρος, δὲν τοῦ ἔδωσα σημασία, ἐξάλλου ἦταν πρόχειρα τοποθετημένος, τὸ βράδυ ὅμως στὸν ὕπνο μου εἶδα ὅτι κάτι προσπαθοῦσαν νὰ κάνουν στὸν ἀδερφό μου, ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν μαζῆ μου, ἀλλὰ σὲ ἄλλο μέρος στὸ χωριό.
Πρὶν συμβῇ αὐτό, καὶ παρόλο ποῦ διάβαζα τὴν Ἁγία Γραφῆ, καὶ παρόλο ποῦ πήγαινα στὴν ἐκκλησία, δὲν ἤξερα ἀκόμη ὅτι ὅλα αὐτὰ προερχόταν ἀπὸ θεοὺς ποῦ τοὺς φιλοξενοῦσαν στὰ σπίτια τους ἐπίγειοι συνεργάτες, τὰ ἐπίγεια σπίτια χρησίμευαν γιὰ νὰ ἀποθηκεύουν τὴν βρῶμα ποῦ ἔφερναν ἀπὸ τὰ παγκόσμια γεγονότα – θανάτους ποῦ προκαλοῦσαν οἱ ἁπανταχοῦ ὑπηρέτες, καὶ τὴν χρησιμοποιοῦσαν καὶ χρησιμοποιοῦν σὲ στόχους ἀνθρώπων ποῦ θέλουν νὰ πλήξουν ἢ νὰ διαμορφῶσουν, ἢ νὰ παρακολουθοῦν, ἡ μεγάλη ἀνάλυσῃ καὶ πῶς τὴν καταστρέφει ὁ Θεὸς εἶναι σὲ ἄλλο κεφάλαιο, ἐδῶ κάνῳ μία μικρὴ ἀναφορὰ γιὰ νὰ ἀποδείξω τὸν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ μου ὁ ὁποῖος θυσιάστηκε εἴτε γιὰ νὰ σωθῶ ἐγώ, ἢ γιὰ νὰ τιμωρήσουν ἐμένα, ὅταν σὲ βρωμίσουν μποροῦν ἄνετα καὶ σοῦ λένε κάποιες κουβέντες, πολὺ λίγες, αὐτὸ ἐμένα μὲ νευρίαζε καὶ τοῦ ἔβριζα τὸ σόϊ του, νομίζοντας ὅτι ἦταν ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ σπιτιοῦ τῆς Ρόδου.
Ἀλλὰ αὐτὸς ἦταν ὁ ἴδιος ὁ βρικόλακας, καὶ αὐτὸ ποῦ τοῦ ἔλεγα ἐγὼ τὸ θεωροῦσε προσβολή, καὶ ἐκδικήθηκε ὅπως θὰ διαβάσετε γι' αὐτὰ ποῦ ἔγιναν στὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης, ὅταν ἐγὼ ἔξω στὴν πλατεῖα τῆς ἐκκλησίας τοῦ εἶπα: Ἀη γαμήσου καὶ σὺ καὶ ἡ θεότητά σου, ἐπειδὴ ὅταν ἔβγαινα ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία χρησιμοποιοῦσε τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐκκλησίας μὲ τὰ χασμουρητὰ καὶ μὲ ξαναγέμιζε βρῶμα, τὸ τί ἔκανε τότε καὶ κάνει ἀκόμη εἶναι γραμμένο σὲ ἄλλο κεφάλαιο.
Τότε ἐνεργοποίησε πονηρὰ πνεύματα <αὐτὸ κάνει πάντα> ἀπὸ τὸν οὐρανό, καὶ χρησιμοποίησαν μία ἐργασία ποῦ ἔκανα στὸ μαγαζί, μὲ μία πόρτα ψυγείου ποῦ ἄλλαζα τὸ λάστιχο, τὴν πόρτα τὴν εἶχα βάλῃ ἐπάνω σὲ ἕνα πάγκο γιὰ νὰ μὴν στραβῶσῃ, καὶ καθὼς ἐργαζόμουν πάνω ἀπὸ τὴν πόρτα ἀντιλαμβάνομαι, παρατήρησα ὅτι μέσῳ τῶν ματιῶν μου κάτι γινόταν ἐπάνω στὴν πόρτα, τὸ νόημα ποῦ ἔβγαλα ὅμως ἀπὸ αὐτὴν τὴν διαδικασία ἦταν ὅτι ἡ πόρτα χρησιμοποιήθηκε καὶ συμβόλιζε μία κάσα πεθαμένου, καὶ μοῦ ἔλεγαν μὲ πνευματικὲς κινήσεις καὶ λόγια ἐσωτερικὰ ὅτι κάποιος θὰ πεθάνῃ, γενικῶς μὲ προετοίμαζαν γιὰ νὰ προκαλέσουν κάποιο κακό, ἐγὼ ἀπλῶς ὑπέμεινα ὅλα αὐτὰ ἀλλὰ γιὰ ἕνα διάστημα μοῦ συνέβαιναν πολλὰ ἀτυχήματα μὲ τὸ ρεῦμα στὴν δουλειά μου.
Πρὶν ἐκηλωθῇ ὀτιδήποτε ἀναγκάστηκα νὰ πάω στὴν Ἀθῆνα μὲ τὸ τραῖνο, καὶ καθῶς πέρναγε ἀπὸ τὴν Κακιὰ σκάλα, ἔνοιωσα ἕνα πόνο στὸ γνωστὸ σημεῖο τῆς βουβωνικής χῶρας ποῦ κατέληγε ἡ βρῶμα ὅλων αὐτῶν τῶν ἀπατεώνων, στὸν μῆνα ἐπάνω ἀπὸ τότε παθαίνει ἠλεκτροπληξία ὁ ἀδελφός μου ἀπὸ περίεργες συνθῆκες, ἀπὸ μία ἠλεκτροσυγκόλληση ὅπως ἔμαθα καὶ κάηκε, ὅτι δήποτε ἄλλο καὶ νὰ τοῦ συνέβαινε θὰ τὸ θεωροῦσα ἕνα ἀτύχημα, ἀλλὰ τὸ κάψιμο συνήθως χρησιμοποιῆτε ἀπὸ τὰ τσιράκια γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὸν θεό τους, ὁ ὁποῖος ἔχῃ καὶ ἄμεση σχέση μὲ τὴν φωτιᾷ, ἀργότερα χρησιμοποιήθηκαν σχετικὰ γεγονότα τὰ ὁποῖα προκλήθηκαν γιὰ συγκεκριμένες πράξεις, ὅπως, τὸ τσουνάμι τὸ μεγάλο, τὸ καράβι στὴν Ἀδριατικὴ ποῦ κάηκε, οἱ φωτιὲς στὴν Ἰβηρικὴ χερσόνησο, τὸ ἀεροπλάνο ποῦ καρφώθηκε στὸ βουνό, ἀκόμη καὶ οἱ φωτιὲς στὸ Μάτι ἔργο τῶν τσιρακιῶν του.
Ἐξάλλου τὰ προηγηθέντα πρὶν τὸν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ μου προϊκονίζουν προετοιμασία, παρὰ ταῦτα προκλήθηκε τὸ κακό, ἐπίσης παρόμοια διαδικασία ἔγινε καὶ για τὸν καθηγητή, ποῦ μοῦ ἔφερε τὸ πρόγραμμα τῆς μετατροπῆς τῶν πολυτωνικῶν Τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μόνο ποῦ σκοτώθηκε ὁ ἀδελφός του.
Ἐὰν ἔπαθε ὁ ἀδελφός μου κάτι, τὸ ἔπαθε ἀπὸ παρέμβαση αὐτῶν τῶν ἀπατεώνων, καὶ γιατὶ τὴν ἀρχὴ ποῦ ἄρχισαν τὰ γεγονότα αὐτὰ δὲν ὑπῆρχε προστασία ἀπὸ τὸν οὑρανό, τὸ κάψιμο προκλήθηκε ἀπὸ αὐτοὺς γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὸν θάνατο, ἡ ἴδια περίπτωση ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ παιδὶ τῶν Ἰωαννίνων ἀπὸ τὴν Κρήτη, δυστυχῶς δὲν μπορῶ νὰ γράψω τίποτα ἄλλο ἐδῶ, κρῖμα.
Θὰ ἤθελα νὰ πῶ μόνο ἂν εἶχα τὰ μέσα ποῦ ἔχω σήμερα, θὰ εὔρισκα πολὺ εὔκολα τὰ τσιράκια ποῦ πῆγαν ἀπὸ τὴν Πάτρα στὴν Κρήτη, γιὰ νὰ ἐκτελέσουν τὴν ἐπιταγὴ τοῦ θεοῦ σκύλου, βρικόλακα, κ.λ.π.
Στὴν κηδεία του δὲν μποροῦσα νὰ πάω  καὶ ἀποφάσισα νὰ πάω στὸ σαρανταήμερο μνημόσυνο, πάω ἐκεῖ στὴν τοπικὴ ἐκκλησία δὲν παρατηροῦσα τίποτα τὸ ὕποπτο, μόνο ἀφοῦ πήγαμε στὸ σπίτι ἄρχισαν ὅλοι οἱ δικοί μου νὰ χασμουριόνται.
Γνωρίζοντας ἐν μέρῃ τὸ στὺλ τοῦ συγκεκριμένου χασμουρητοῦ, κατάλαβα ὅτι ἦταν ἀρχηγικό <τὰ ἀρχηγικὰ εἶναι πολὺ ἔντονα καὶ παρατεταμένης δειάρκειας καὶ δὲν προέρχονται ἀπὸ ξύπνιους ἀνθρώπους ὅπως ἔχει χαρακτηρισθῇ> ἤμουν ἕτοιμος νὰ τὰ ἀντιμετωπίσω καὶ ἐνῶ ἔμεινα μερικὲς μέρες στὸ χωριὸ δὲν ἔγινε τίποτε, μόλις ὅμως ἦρθα στὸ σπίτι μου στὴν Πάτρα, μὲ περίμενε στὸ κρεββάτι, καὶ ἀφοῦ ἔπεσα γιὰ ὕπνο γεμίζῃ τὸ στομάχι μου κάτι σὰν βόλους, οἱ βόλοι αὐτοὶ κατέληξαν πολὺ χαμηλὰ κοντὰ στὸν πρωκτὸ καὶ δημιούργησαν αἱμοραΐδες, μάλιστα ἄκουσα καὶ μία φωνὴ νὰ μοῦ λέει: Τὴν περίμενε πολὺ καιρὸ αὐτὴν τὴν στιγμή.
Καταστράφηκαν ὅλα αὐτὰ μέσῳ τῆς Θείας Κοινωνίας, μετὰ τὴν καταστροφή τους, αὐτὲς οἱ βρωμιὲς χάνουν τὴν ἐνέργειά τους σιγὰ σιγὰ καὶ ἀρχίζουν νὰ ὑποχωροῦν, ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα προσδιορίζουν τίς ἐνέργειες τῆς κάθε μορφῆς τῆς βρῶμας ποῦ θὰ πραγματοποιήσει παραμένουν ἐνεργά, ἑξασθενημένα μὲν ἀλλὰ δὲν φεύγουν εὔκολα, ὅταν ἀποκτήσετε πνευματικὴ δύναμη ὄλες αὐτὲς οἱ βρωμιὲς μπορεῖτε νὰ τὶς βγάζετε μόνοι σας μὲ τὴν δύναμη καὶ τὴν τεχνικὴ ποῦ θὰ ἀποκτήσετε, ἡ δύναμή σας ὑπερισχύει ὅταν ἀνπτυχθῆτε πνευματικὰ καὶ τὰ καταστρέφεται - πεθαίνουν διὰ παντός, μετὰ τὴν καταστροφή τους εἶναι σὰν νὰ μὴ συνέβη σχεδὸν τίποτε.
Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι δὲν ὑπῆρξε ὕπνος γιὰ ἀρκετὲς μέρες πλέον ἀλλὰ καὶ δὲν μποροῦσα ἀκόμη νὰ ξαπλώσω μὲ τὴν ἄνεση ποῦ ξάπλωνα πρῶτα, καθὼς σὲ κάθε θέση ποῦ γύριζα ἐπικεντρωνόταν ἡ σκέψης μου σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς δικοῦς μου μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀρχίζῃ μία ἐσωτερικὴ συζήτησῃς νοερὰ καὶ ἕως ἐδῶ δὲν ὑπάρχει τίποτε τὸ περίεργο, δηλαδὴ στὸ νὰ μιλὰς κατὰ κάποιον τρόπο μέσα σου δὲν συμβαίνει τίποτα, ἀλλὰ σὲ μένα εἶχε ἐνεργοποιήσῃ καὶ αὐτὴν τὴν ἰδιότητα, καὶ μόλις ἄρχιζε ἡ νοερὰ συζήτησῃς ἔνοιωθες νὰ σὲ κυριεύει ἡ βρῶμα, καὶ στὴν συνέχεια ἀφοῦ σὲ γέμιζε βρῶμα, ἄρχιζε τὶς γνωστὲς μαλακίες καὶ τοῦτο γιατὶ πρὶν πάω γιὰ ὕπνο τοῦ ἔριχνα μερικοὺς ἐξορκισμοῦς, καὶ κάποια κεφάλαια ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφῆ, αὐτὸ τὸ ἐφάρμοσε καὶ ἀργότερα καὶ σὲ ὄλες τὶς ἄλλες περιπτώσεις ποῦ ἀκολούθησαν, μάλιστα ὅταν αὐτὸ τὸ περιστατικὸ ἄρχισε νὰ σβήνῃ, τὴν στιγμὴ ποῦ ἔσβηνε ἐγὼ μποροῦσα νὰ δῶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὁποῖους εἶχε συμπεριλάβῃ στὴν συγκεκριμένῃ διαδικασία, θὰ δεῖτε πῶς κάθε φορὰ ποῦ ἐπενέβαινε προκειμένου νὰ δέσῃ ἕνα καινούργιο, πάντα χρησιμοποιοῦσε κάποιους ἀνθρώπους ποῦ τοὺς σκότωνε εἰκονικὰ ἀρχικῶς, γιατὶ ἀργότερα ἔγινε πραγματικότης καὶ θὰ δεῖτε ὅτι δὲν χρησιμοποιοῦσε τυχαίους ἀνθρώπους ἀλλὰ ἀπὸ τὸν περίγυρό σου, προκειμένου νὰ τοὺς ἔχεις θέλεις δὲν θέλεις στὴν σκέψῃ σου, γιατὶ οἱ ἄνθρωποι ποῦ ἔχουν συμπεριληφθῇ δὲν φεύγουν καὶ τόσο εὔκολα καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ ὅτι δὲν φεύγουν καθὼς κάθε ἔνας ἀπὸ αὐτοὺς ἀντιπροσωπεύῃ κάποια ἀόρατη παραφύσῃ καὶ ἡ ὁποῖα ἐνεργῇ ἐπάνω σου δημιουργώντας σου ἀρκετὰ προβλήματα, κάτι τέτοιο ἔγινε καὶ στὸν ὕπνο τότε μὲ ἀποτέλεσμα κάτι πολὺ ἔντονο μὲ ἐμπόδιζε νὰ ἠρεμίσω, θὰ ἤθελα ἐπίσης νὰ τονίσω ὅσον ἀφορᾷ τοὺς δικοῦς μου, σὲ ἀνύποπτο χρόνο προσπάθησα σὲ μιὰ οἰκογενειακὴ συγκέντρωση ποῦ εἴμαστε ὅλοι μαζῇ στὸ χωριό, νὰ τοὺς μιλήσω γιὰ τὴν δικῆ μου ἐμπειρία ἀφενὸς καὶ ἀφετέρου νὰ τοὺς κάνῳ νὰ προβληματιστοῦν λίγο, γιατὶ δὲν ἦταν καὶ τόσο σωστοὶ στὸ στόμα τους, καὶ πάνω στὴν συζήτησῃ ἀκούω μία φωνὴ νὰ μοῦ λέει: Αὐτοὶ εἶναι δικοί μου, ἐξ οὐ καὶ ἡ ἐνέργειά του αὐτὴ ὅσον ἀφορᾷ τὰ χασμουρητὰ στοὺς δικοῦς μου.

Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr