Ἀεροπλάνα καὶ Πλοῖα
ὸν Αὔγουστο τοῦ 2007 ἀπεφάσισα νὰ πάω στὸ χωριό μου, ἀπὸ τὴν Πάτρα ποῦ ἔμενα στὴν Κρήτη 20 χιλιόμετρα μετὰ τὸν Ἅγιο Νικόλαο, ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μοῦ ἔδειχναν τὴν ρόδα ἐμπρὸς τῆς μηχανῆς, δηλαδὴ νὰ προσέχω μπροστὰ ἀπὸ τὴν ρόδα, ἀλλὰ ἐγὼ  κατάλαβα ὅτι κάτι εἶχε ἡ ρόδα καὶ ἔκανα ἔλεγχο καὶ βρῆκα μία πρόκα, λέω αὐτὸ θὰ ἐννοοῦσαν.
Τὰ μηχανάκι τότε ἦταν μικροῦ κυβισμοῦ καὶ ἐπειδὴ ἕως τὸ Αἴγιο, εἶχε μερικὲς λακκοῦβες τότε ὁ δρόμο πήγαινα σιγά.
Μετὰ τὸ Αἴγιο λίγο πρὶν τὴν Ἀκράτα προλαβαίνω καὶ βλέπω μία κάθετη σωλῆνα περίπου στὸ μισὸ μέτρο στὴν πορεῖα μου, καὶ ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν σωλῆνα σὲ κάποια ἀπόσταση, ἕνα αὐτοκίνητο σταματημένο μὲ τὰ φῶτα ἀνοικτὰ καὶ τὴν μηχανὴ ἀναμμένη.
Ὅταν ἐγὼ ἀπέφυγα τὴν σωλῆνα τὸ αὐτοκίνητο ἔφυγε, καὶ αὐτὸ καὶ τὸ βλέπω πάλι σταματημένο λίγο πρὶν τὸ Ξυλόκαστρο, καὶ πάλι μία παρόμοια σωλῆνα στὴν ἴδια κατεύθυνση μὲ τὴν προηγούμενη.
Ἀποφεύγω πάλι τὴν σωλῆνα καὶ τὸ αὐτοκίνητο ἀναχώρησε πάλι.
Ἡ ἑπόμενη σωλήνα ἦταν στὸ Κιάτο, καὶ ἐκεῖ ἀναρωτήθηκα καὶ λέω ὅτι δὲν εἶναι τυχαῖα ὅλα αὐτά, καὶ προσπαθῶ νὰ ἐντοπίσω τὸ αὐτοκίνητο γιὰ νὰ τοῦ πάρω τὸν ἀριθμό.
Λίγο πρὶν τὴν Κόρινθο στὴν παρακαμπτήριο γιὰ  Ἀργολίδα εἶχαν τοποθετήσῃ πρὶν τὴν στροφὴ τὴν σωλήνα, καὶ τὸ αὐτοκίνητο εἶχε σταθμεύσῃ πρὸς Ἀργολίδα καὶ περίμενε πάνω στὴν στροφή, τοῦ πῆρα ἕνα ἀριθμό, ἀλλὰ ὅταν προσπάθησα νὰ βρῶ τὸν ἰδιοκτήτη, δὲν ἔβγαζε τίποτα.
Θὰ σᾶς ἀπαντήσω ἀμέσως γιατὶ τὸ αὐτοκίνητο ἐκτίθετο σὲ ἕνα δυστύχημα ποῦ θὰ μποροῦσε νὰ προκληθεῖ, ἂν τὸ μηχανάκι ἦταν μεγάλου κυβισμοῦ καὶ ἔτρεχε, θὰ μποροῦσε νὰ περιμένῃ τὴν ἐξέλιξῃ αὐτῶν τῶν πράξεων καὶ κάποια στιγμὴ θὰ μάθαιναν τί ἔγινε, ἔτσι θὰ ἐνεργοῦσε ὁ καθένας ποῦ ἤθελε νὰ προστατεύσῃ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ μὴ θεωρηθεῖ ἔνοχος, ἀλλὰ ἐπεδίωκε ἄλλα, ὁ συνεπιβάτης ποῦ ἦταν μέσα στὸ αὐτοκίνητο, συνεπιβάτης ἦταν ὁ ἴδιος ὁ βρικόλακας, ἂν ἔμπλεκα σὲ ἕνα ἀτύχημα θὰ εἶχα τουλάχιστον κάποιους τραυματισμούς, ὅταν εἶσαι τραυματίας εἶσαι ἀδύναμος, ὅταν εἶσαι ἀδύναμος εἶσαι στὰ χέρια τέτοιων ἀπατεῶνων, ἕνα ἄβουλο πλᾶσμα καὶ σὲ κάνουν ὅτι θέλουν καὶ ὅπως θέλουν, σοῦ παίρνουν αὐτὸ ποῦ σοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, τὸ ἴδιο παθαίνουν καὶ ὅσοι ἀποφασίσουν νὰ αὐτοκτονήσουν, τοὺς ἀποτελειώνουν, νὰ τὸ καταλάβετε καλὰ αὐτό.
Στὴν ἔξοδο ἀπὸ Κόρινθο στὰ διόδια, ὑπῆρχε ἄλλος συνεργὸς ὁ ὁποῖος μόλις μὲ εἶδε μοῦ ἔριξε μία δέσμη βρῶμας στὰ μάτια καὶ μετὰ προσπάθησε νὰ μὲ προσπερνᾶ μὲ μία μηχανὴ μεγάλου κυβισμοῦ καὶ μὲ μεγάλη ταχύτητα ἀπὸ δεξιὰ πλευρά, χρησιμοποιῶντας τὸν τρόμο γιὰ νὰ προκαλέσῃ δυστύχημα, ἐγὼ δὲν καταλάβαινα τίποτα οὔτε σταμάτησα καὶ συναντηθήκαμε στὸ ρεστορὰν τοῦ πλοίου, πηγαίνοντας γιὰ Ἠράκλειο, μέσα στὸ καράβι μετὰ τὸ φαγητὸ χρησιμοποιοῦσε τὸ τηλέφωνο γιὰ νὰ ἐπηρεάζει τοὺς ἀνθρώπους, μοῦ βρώμισε τὸ φαγητό, αὐτὸ τὸ εἶχα συνηθίσῃ, τὴν ἐποχὴ αὐτὴ θεὸ εἶχαν μετατρέψῃ τὸ κινητό, οἱ βρικόλακες ἀναλόγως τί ὑπάρχῃ ἐν ἀφθονίᾳ κάθε ἐποχὴ τὸ ἐνεργοποιοῦν βρομίζωντάς το καὶ τοῦ δίνουν ἱδιότητες θεοῦ, τὸ ἴδιο κάνει καὶ ὁ θεὸς ποὺ ἔχουν, δὲν πιέζῃ τὸν ἄνθρωπο παρὰ μόνο ὅταν θέλῃ νὰ ἐκβιάσῃ μία κατάστασῃ, σὲ ὅλες τὶς ἄλλες περιπτώσεις μόλις δοῦν ὅτι τὸ σύκο ἔγινε, τότε βρωμίζουν τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ τὸν ὑποχρεώσουν νὰ ἐπιταχύνῃ ὁτιδήποτε ἐπιδιώκουν νὰ τὸν βάλουν νὰ πραγματοποιήσῃ, αὐτή τους ἡ ἐνέργεια προκαλῆ τεράστιο στρὲς σὲ ὅτι εἶχε ἀποφασισθῆ νὰ πραγματοποιήσουν, καὶ πάω στὸ κατάστρωμα καὶ κάθομαι σὲ ἕνα τραπέζι, αἰσθάνομαι καὶ βλέπω ἕνα μαῦρο σύννεφο νὰ κατεβαίνῃ στὸ καράβι ἀπὸ τὸν οὐρανό, μετὰ ἀπὸ λίγο αὐτὸς καὶ ὁ ἄλλος ποῦ ἔμενε στὴν Ρόδου ἦρθαν νὰ κάτσουν δίπλα μου, ἐγὼ μόλις εἶδα αὐτὸν τῆς Ρόδου <εἶχε τὴν μορφῇ τοῦ ἰδιοκτήτου ποὺ ἔμενε στὴν ὁδὸ Ρόδου>, πετάχτηκα ἀπὸ τὸ τραπέζι νὰ πέσῳ ἐπάνω του, αὐτὸς τὸ ἀντελήφθη καὶ δὲν πρόλαβα νὰ δῶ ποῦ πῆγε ἀπὸ τὰ νεῦρα μου, ἀλλὰ γύρω στὶς τέσσερις τὴν νύκτα ἀντιλήφθηκα παρατεταμένα χασμουρητά.
Ὁ βρικόλακας ποῦ εἶχε κατέβη στὸ καράβι ἦρθε νὰ τὸ βουλιάξῃ, γιατὶ τὸν ἀντιλήφθηκα δὲν τὸ ἔκαμε, ἔκαμε ὅμως σὲ ἄλλο καράβι αὐτὸ ποῦ εἶχε <καθορισθῇ>, ἔριξε τὸ ἰταλικὸ πλοῖο στὰ βράχια μετὰ ἀπὸ λίγο, ὁ ἄλλος ποῦ μὲ παρακολουθοῦσε παρέμεινε στὸ χωριό, ὄσο ἤμουν ἐκεῖ, καὶ ἔστελνε ἐπάνω στὸν οὐρανὸ ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ χωριοῦ ποῦ ἐγὼ εἶχα ἐπισκεφθῇ, τὸ ἰδιο ἔκανε καὶ στὴν Πάτρα, ἔστελνε ὅλους τοὺς δρόμους ποῦ πέρναγα μὲ τὴν μηχανὴ πρὸς τὰ ἐπάνω, καὶ κάθε φορᾶ ποῦ πέρναγα ἀπὸ τὸν σημαδεμένο δρόμο δεχόμουν τὴν βρῶμα του, αὐτὸ τὸ ἔκανε διότι ἐπεδίωκε νὰ εὐρίσκωμαι συνέχεια ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῆς βρῶμας του.
Αὐτὸ τὸ ταξίδι τὸ ἔγραψα ἐδῶ διότι αὐτὸς ποῦ μὲ παρακολουθοῦσε καὶ σημάδευε τὰ σημεῖα ποῦ ἐγὼ ἐπισκεπτόμουν στὸ χωριὸ ἔφερε καὶ κάτι ἄλλο ποῦ τὸ προκάλεσε ὁ ἴδιος, αὐτὸς εἶναι ὁ δεύτερος στὴν τάξη, ὁ ἄνθρωπος διάβολος, αὐτὸ τὸ ὄνομα μοῦ τὸ εἶπε ἡ εἰκόνα Τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Μονῆς Γηροκομείου Πατρῶν, ὅπως ἀναφέρω ἀλλοῦ, καὶ προκάλεσε τὸ πέσιμο ἑνὸς ἀεροπλάνου ἀπὸ τὴν Βραζιλία μὲ 220 νεκρούς, δὲν ξέρω πῶς τὸ ἔριξαν ἀλλὰ θὰ σᾶς πῶ τὶ προηγήθηκε πρὶν τὸ πέσιμο τοῦ ἀεροπλάνου, καὶ τὶ δημιουργήθηκε μετὰ τὸ πέσιμο, καὶ ποῦ τὸ ἐγκατέστησε γιὰ νὰ ἐλέγχει ἐμένα ὅταν θὰ ἤμουν στὸ χωριό, καὶ τὶ ἔκαμε στὸ χωριό.
18/7/2007 βλέπω τὶς πρωϊνὲς ὦρες ξύπνιος ἕνα ἀεροπλάνο νὰ σηκώνεται νὰ κάνει κάποιες στροφὲς καὶ νὰ καρφώνεται σὲ ἕνα βουνό, ἀμέσως τὸ εἶπα στὸν γνωστόν μου σπιτονοικοκύρη τώρα, τότε εἴμαστε μόνο φίλοι: Τοῦ λέω ὅτι εἶδα ἕνα ἀεροπλάνο νὰ πέφτῃ καὶ κάτι θὰ γίνῃ.
Αὐτὸ δὲν ἔμεινε κρυφὸ ἀπὸ τὸν βρικόλακα ὁ ὁποῖος μὲ ψάρευε νὰ μάθῃ σὲ ποιὸν ἄλλο εἶχα πεῖ καὶ ποιὸς ἄλλος γνώριζε γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἀεροπλάνο, ἐγὼ πρὶν τὸ καταλάβω λέω μέσα μου, ὁ τάδε, γιὰ νὰ τὸν ἐλέγχῃ στὴν συνέχεια τοῦ φόρτωσε μία γυναῖκα δὶς χωρισμένη καὶ μὲ παιδὶ καὶ τὸν ταλαιπώρησε ἀναλόγως γιὰ νὰ τὸν ἔχῃ ὑπὸ ἔλεγχο, ὥστε νὰ μὴν ἐπιβεβαιώνει αὐτὰ ποῦ τοῦ ἔλεγα, διότι τὴν περίοδο αὐτὴ δὲν κράταγα πάντα σημειώσεις διότι δὲν μποροῦσα νὰ προβλέψω τὴν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων, καὶ ὅταν ἀργότερα χρησιμοποιήθηκαν οἱ σεισμοῖ ὄχι οἱ τοπικοὶ ἀλλὰ παγκόσμιοι, ἐγὼ τὸν διαβεβαίωνα ὅποτε ἦταν νὰ γίνῃ σεισμὸς μεγάλος, καὶ ὁ σεισμὸς ἐκδηλωνόταν σὲ διάστημα 15 ἡμερῶν, γύρῳ στοὺς 8 σεισμούς, γνώριζα ἂν εἶχαν θύματα ἢ ἂν δὲν εἶχαν, μάλιστα σὲ ἕνα ἑγὼ ἤμουν μέσα σὲ ἔνα τεράστιο λάκκο, πρῶτα ἡ Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ, πίσω ἐγὼ καὶ ὅλος ὁ λάκκος γεμᾶτος ἀνθρώπους, κανεὶς δὲν ἔπαθε τίποτα στὸν συγκεκριμένο σεισμό, λεπτομέρειες στὸ κεφάλαιον τῶν σεισμῶν.
Τὰ ἀεροπλᾶνα ποῦ περιγράφω τὰ ὁποῖα τὰ ἔριξαν, τὸ ἔκαναν ὅταν ἑγὼ κατηγόρησα τὸν σατανᾶ, ὅτι αὐτὸς ἔριξε τὸ ἐλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους, καὶ ποῦ εἶναι στὸ ἀντίστοιχο κεφάλαιο οἱ λεπτομέρειες γραμμένες.
Τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ μετὰ τὸν σεισμὸ τῶν Κυθήρων, ὁ ὁποῖος προοριζόταν νὰ πέσῃ ἡ ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης, ὅταν ἑγὼ ὑπέστη καὶ αὐτὸ τὸ κόστος, χρησιμοποιήθηκαν μεγάλα μεγέθη παγκόσμιων σεισμῶν γιὰ τιμωρία καὶ τὴν παρεμπόδισῃ τῶν γεγονότων ποῦ ἀποδίκνειαν τὸν ρόλο τοῦ συγκεκριμένου σεισμοῦ.
Οἱ πράξεις αὐτὲς συσσώρευαν τεράστιες ποσότητες ἐνεργείας <βρῶμας> τὴν ὁποῖα τὴν χρησιμοποιοῦσαν γιὰ ἔλεγχο καὶ τιμωρία στὴν συνέχεια, καὶ ἀναφέρω ἀλλοῦ μὲ ποιὸ τρόπο οἱ βρωμιὲς αὐτὲς κατεστράφησαν ἀπὸ τὸν οὐρανό πρὶν τὴν τιμωρία τοῦ βρικόλακα.
Λαὲ τῆς Βραζιλίας, τὰ θύματα ποῦ προκλήθηκαν ἀπὸ τὴν πτῶση τοῦ ἀεροπλάνου ποῦ ἔριξαν, δημιούργησαν ἔνα θεό, ὅπως αὐτὸς ποῦ προκλήθηκε ἀπὸ τὸν σεισμό, ποῦ προκάλεσε τὸ μεγάλο τσουνάμι καὶ ἀναφέρετε στὸ κεφάλαιον τῶν Σεισμῶν.
Τὸν θεὸ ποῦ προκλήθηκε ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ ἀεροπλάνου τῆς Βραζιλίας τὸν ἐγκατέστησε ἀπέναντι στὴν ὁροσειρὰ στὸν Ἅγιο Νικόλαο Κρήτης, καὶ ἐγὼ εἶδα τὸ τεράστιο κεφάλι του στὴν ὀροσειρὰ ποῦ φαίνεται ἀπὸ τὸ χωριό μου, αὐτὸ τὸ ἔκανε γιὰ νὰ μὲ ἐλέγχῃ ὅταν θὰ ἔμενα σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή, ἀργότερα τὸν χρησιμοποίησαν καὶ τοὺς ἔδωσε ὅλους τοὺς πεθαμένους τοῦ χωριοῦ, καὶ μοῦ τοὺς φόρτωσαν <τοὺς ἔφαγα ὅλους, τοὺς ἔβαζαν στὸ φαγητὸ καὶ μετὰ τὸ πέταγα, διότι δὲν μποροῦσα νὰ τὸ φάω>, μάλιστα ὅπου εἶχαν ἀμφιβολία ἂν δὲν ἤξερα ὅτι εἶχε πεθάνη, μοῦ τὸν ἔδειχνα καὶ παρακολουθοῦσαν νὰ δοῦν τὴν ἀντίδρασή μου.
Γιὰ τὸν βρικόλακα ποῦ ἐγκατεστάθη στὰ ὅρη τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐπειδὴ ξέρω τίς δυνατότητες τοῦ βρικόλακα τῶν Πατρῶν, γνωρίζω ὅτι εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνος, καὶ ἐπειδὴ παρακολουθῶ τοὺς νεκροῦς ἀπὸ τὸ μακελειὸ ποῦ γίνεται στοὺς δρόμους τῆς Κρήτης, ἂν δὲν ἤξερα ὅτι καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ρακῆς, θὰ ἔκοβα τὸ κεφάλη μου ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ἠλίθια καὶ παιδικὰ ἀτυχήματα εἶναι ἔργο δικό του.
Τὸ ἴδιο κεφάλι ἐμφανίσθηκε στὸν Παναχαϊκό, μόλις ἐκδηλώθηκε τὸ τσουνάμι καὶ ποῦ γράφω στὸ κεφάλαιον τῶν Σεισμῶν, ἐπειδὴ πρὶν ἐκδηλωθῆ τὸ τσουνάμι ἐγὼ ἔβλεπα τὸ Χριστὸ νὰ βγαίνῃ μέσα ἀπὸ τὴν γὴ καὶ νὰ κλαίει.
Τελειώνοντας τὴν περιοδεία μου στὸ χωριό, ἀποφασίζω νὰ πάω στὰ Χανιὰ ποῦ ἦταν ἡ ἀδελφή μου νὰ τὴν δῶ περίπου στὰ 250 χιλιόμετρα, σὲ ὅλη τὴν διαδρομὴ ὁ <θεός> μὲ παρακολουθοῦσε καὶ σὲ κάποια στιγμὴ μόλις περνᾶμε τὸ Ρέθυμνο σταματάω ἀπότομα, καὶ μὲ τὴν κάμερα τὸν παίρνω μία φωτογραφία, χωρὶς νὰ κοιτάξω, ἡ φωτογραφία βγῆκε τέλεια, τὴν φιλάω γιὰ τὴν Ἀσφάλεια ἂν τὴν ἐνδιαφέρει καὶ καμιὰ 50 ἀριθμοὺς αὐτοκινήτων καὶ μηχανῶν τῶν ὀπαδῶν ποῦ χρησιμοποιοῦσε στὶς μετακινήσεις του γιὰ νὰ μὲ παρακολουθῆ.
Μόλις μὲ εἶδε ποῦ τὸν πῆρα φωτογραφία, κάνει μία κίνηση πρὸς τὸν οὐρανό, καὶ πρὶν προχωρήσω γύρω στὸ χιλιόμετρο, ἀκούω τὶς σειρῆνες τῶν ἀσθενοφόρων ποῦ σημαίνει ὅτι εἶχε ἴδη προκαλέσει ἀτύχημα.
Τὸ βράδυ πάω μὲ τὴν ἀδελφή μου στὸν λιμάνι ποῦ ἦταν γεμᾶτο κόσμο, καὶ βλέπω τὸν <θεό> νὰ κρατάει μιὰ κάμερα, καὶ νὰ συμπεριφέρεται ὅτι φωτογραφίζει τοὺς ἀνθρώπους ποῦ ἀπολάμβαναν τὴν ὡραῖα βραδυὰ στὸ λιμάνι, αὐτὸ τὸ ἔκανε γιατὶ τὸν πῆρα μὲ τὴν κάμερα φωτογραφία, πηγαίνοντας ἀπὸ τὴν μία ἄκρη τοῦ λιμανιοῦ στὴν ἄλλη, ἐννοεῖται ὅτι τοὺς ἔφαγα ὅλους, καὶ μὲ τὰ κινητὰ στὴν Πάτρα τὶς ἴδιες ἐνέργειες ἔκαναν, καθὼς καὶ μὲ ὅτι εἶχαν ἐξουσιάσει τὴν ἴδια διαδικασία ἐφήρμοζαν, ἀντλοῦσαν βρῶμα, προσφέροντας τοὺς ἀνθρώπους ποῦ φωτογράφιζαν στὸν θεό τους ποῦ τοὺς πρόσφερε τὴν βρῶμα, ἐπίσης ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ γαύγισμα ποῦ προκαλοῦσαν στοὺς σκύλους γιὰ νὰ παράγουν βρῶμα γιὰ νὰ ἐπιρεάζουν.
Τὸ βράδυ ποῦ ἔμεινα στὴν ἀδελφή μου ἦρθε ἀπὸ τὸ παράθυρο, καὶ μοῦ λέει: Θὰ στείλω τὴν ἀδελφή σου στὸν θεό τους, καὶ ἐμένα μοῦ δείχνει ἕνα ἐμπόδιο ποῦ εἶχε βάλῃ κλείνοντας τὴν θάλασσα τοῦ χωριοῦ μου λέγοντάς μου ὅτι δὲν μοῦ ἐπιτρέπῃ λέει νὰ ξαναπάω.
Ἡ ἀναφορά μου στὸ ἀεροπλάνο τῆς Βραζιλίας, ἐπειδὴ ἀναφερόμουν σὲ γνωστοὺς ἐκνεύριζε τὰ τσιράκια καὶ τὸν διάβολο, καὶ γιὰ νὰ μὲ τιμωρήσουν ἔστησαν μία κομπίνα μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά, ἐπέβαλαν στὸ παιδὶ μία παντρεμένη καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν Βραζιλία, μέσῳ ἰντερνὲτ καὶ τοῦ ἐπιβάλουν νὰ πάει στὴν Βραζιλία γιὰ νὰ τὴν δεῖ, ἐγὼ προσπάθησα νὰ τὸ ἀποτρέψω ἀλλὰ δὲν τὸ ἐδέχθη, καὶ πῆγε καὶ κάθισε γύρω στὶς 20 ἡμέρες περίπου, ἐγὼ ἐπειδὴ εἶχαν προηγηθεῖ διάφορα ἀκόμη σοβαρὰ γεγονότα ἐναντίον τῶν παιδιῶν, δὲν ἀνησύχησα διότι ὁ Θεὸς εἶχε ἴδει μετατρέψει ὅλα αὐτὰ σὲ ἐνέργεια τὴν ὁποῖαν τὴν δεχόμουν καὶ τὴν ἀπέβαλλα, ἐγὼ χωρὶς συνέπειες, ἔτσι καὶ ἐδῶ δὲν ἀνησύχησα καὶ παρ' ὅλο ποῦ δὲν εἶχα ἐπικοινωνία δὲν ἤξερα πότε θὰ ἐρχόταν, καὶ ἕνα βράδυ πρὶν πέσῃ τὸ ἀεροπλάνο τῆς Ρωσίας μοῦ λένε τὰ πονηρά: Τὸν σκοτώσαμε, τὴν ἑπομένη μαθαίνω ὅτι εἶχε πέσῃ τὸ ἀεροπλάνο μὲ τοὺς 150 νομίζω νεκροὺς στὴν Ρωσία.
Τὸ ἐπόμενο ἀεροπλάνο ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἦταν αὐτὸ ποῦ ἔπεσε σὲ ἕνα ποταμὸ στὶς 4/2/2015.
Ὅπως καὶ τὸ ἀεροπλάνο τῆς Ἰνδονησίας 8/3/2014 καὶ ποῦ εἶναι γραμμένο στὸ κεφάλαιον τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Ἐπίσης τὸ ἀεροπλάνο 25 Μαρτίου 2015 ποῦ ἔπεσε καὶ κάηκε στὶς Γαλικὲς Ἄλπεις ποῦ πήγαινε ἀπὸ τὴν Ἰσπανία στὴν Γερμανία, ἡ πρῶτη ὕλη χρησιμοποιήθηκε στὰ πόδια μου λόγῳ τοῦ ὅτι ἔφαγε κλωτσιὲς καὶ ἔκαιγαν τὰ πόδια μου, καὶ ἐπειδὴ ἡ βρῶμα ἦταν ἀπὸ φωτιᾶ καὶ ἔχῃ σημασία αὐτό, μοῦ τὴν ἔριχναν καὶ σὲ ὅλο τὸ σῶμα μου καὶ μὲ ἔκαιγε.
Τὸ ἀεροπλάνο ποῦ ἔπεσε στὸ Σινὰ στὶς 31/10/2015, πρὶν γίνῃ αὐτὸ τὸν εἶδα ποῦ σχημάτισε μία τεράστια τρῦπα κάτω ἀπὸ τὸ ψυγεῖο ἐπειδὴ γράφω ἀλλοῦ ὅτι ὅταν ἐγκατέστησα τὸ νέο ψυγεῖο στὸ σπίτι πάνω στὸ ψυγεῖο ὑπῆρχε μία παρόμοια πνευματικὴ μορφὴ σὰν αὐτὴ τοῦ σπιτιοῦ ποῦ προσγειώθηκε στὴν αὐλή, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τὸ ψυγεῖο νὰ τὸ χρησιμοποιεῖ ὅταν θέλει νὰ κάνει κάποια ἐργασία μέσῳ τοῦ κτύπου, γιατὶ κάποτε ἀντὶ τοῦ ψυγείου κτύπαγε τὸ κάγκελλο, καὶ ἐγὼ τοῦ εἶπα ὅτι ἦταν προτιμώτερο νὰ κτυπάει τὸ κεφάλι του στὸν τοῖχο καὶ παρεξηγήθηκε, τὸν κτῦπο τὸν χρησιμοποιῇ γιατὶ κατὰ τὴν στιγμὴ ποῦ ἀκοῦμε ἕνα κτῦπο, ἡ προσοχῆ μας ἐπικεντρώνετε στὸ σημεῖο τοῦ κτῦπου, τὴν δαιδομένη στιγμὴ σὲ γεμίζῃ βρωμιὲς ἢ δαιμόνια ἀνάλογα τί θέλῃ νὰ κάνῃ ἐπάνω σὲ ἕνα στόχο, τὸ ψυγεῖο ὅταν κτυπάει λόγῳ τῆς διαστολῆς, δὲν τὸ προσέχῃ κανένας, αὐτὸ τὸν διευκολύνῃ διότι δὲν καταβάλῃ καμμία προσπάθεια νὰ τὸν ἀποφύγῃ, αὐτὸ τὸ ἐπιτυγχάνῃ στὸ κρεββάτι μὲ μεγάλη εὐκολία ποῦ συνήθως χαλαρῶνουν οἱ ἄνθρωποι.
Στὶς 19/3/2016 ἕνα ἀεροπλάνο τῆς Ρωσίας τὸ χρησιμοποίησε ἐπειδὴ μὲ ἔβλεπε νὰ γράφω τὰ κατορθώματά του, πρὶν πέσῃ τὸ ἀεροπλάνο ἡ Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ μοῦ ἔδειχνε κάποια σημεῖα ἐπᾶνω μου τὰ ὁποῖα τὰ προετοίμαζε γιατὶ στὴν συνέχεια κτυπήθηκαν.
Ἐπίσης τὸ ἀεροπλάνο τῆς Αἰθιοπίας στὶς 9/10/2016, ὅπως καὶ τὸ ἀεροπλάνο τῆς Αἰγύπτου στὶς 25/11/2017 καὶ τὸ ὁποῖο τὸ χρησιμοποίησε γιὰ νὰ μὲ ἐμποδίσῃ νὰ πηγαίνω στὴν ἐκκλησία, ἐπειδὴ τοῦ κατέστρεφε τὶς βρωμιές του.
Τὰ ἀεροπλάνα δὲν πέφτουν ἀπὸ μόνα τους οὔτε τοὺς λέει ὁ κάθε θεὸς πέσε καὶ πέφτει, ἀλλὰ τὰ τσιράκια γνωρίζουν ἐπακριβῶς κάθε μειονέκτημα ἢ ἀδυναμία καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ τοῦ ἀρχηγοῦ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ τὰ πιάσετε, τὸ λέω γιὰ τὶς χῶρες οἱ ὁποῖες ἀποδέχτηκαν τέτοιους θεούς, καὶ οἱ ἄλλες οἱ ὁποῖες θὰ ἀκολουθήσουν ὅτι αὐτὰ δὲν ἐλέγχονται, καὶ βλέπετε ὅτι ὅταν ὁ κάθε βρικόλακας, θέλει νὰ σταματήσῃ, νὰ σκοτώσῃ, νὰ ἐπηρεάσῃ καὶ γενικῶς νὰ προκαλέσει κακό, τοῦ προσφέρετε ὅλα τὰ μέσα χωρὶς κανένα ἐμπόδιο, καὶ θὰ τὰ χρησιμοποιήσῃ διότι θὰ ἀποκτήσῃ πρόσβαση μὲ τοὺς δικούς του ποῦ δὲν θὰ τοὺς μάθετε εὔκολα. 
Ἐδῶ θὰ σᾶς ἀναπτύξω τὴν δικῆ μου ἐκδοχῆ γιὰ τὰ ἀποκαλούμενα ψεκαστικὰ ποῦ ψεκάζουν τοὺς ἀνθρώπους, ὁ βρικόλακας δὲν εἶναι ἠλίθιος νὰ χρησιμοποιεῖ χημικὲς οὐσίες νὰ ψεκάζει τοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ τοὺς μεταλλάξει, διότι εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ ἀνιχνευθοῦν, καὶ δὲν τοῦ χρειάζονται διότι ἔχει ἄλλο τρόπο μετάλλαξῃς, χρειάζεται τὸ καυσαέριο τῶν ἀεροπλάνων τὸ ὁποῖο ἀπὸ τὴν φύση του εἶναι θανατηφόρο, αὐτὸ διαχειρίζεται καὶ μὲ αὐτὸ πλήττει τὸν ἄνθρωπο, ποὺ θέλει νὰ ἐξοντώσῃ, τὸ στοιχεῖο ποῦ πρέπει νὰ ἐξερευνηθῆ εἶναι γιατὶ τὰ συγκεκριμένα ἀεροπλάνα ἀποβάλλουν τόσες μεγάλες ποσότητες καυσαερίου, καὶ τὸ κυριώτερο, ἂν παρακολουθήσεται τὸν οὐρανὸ τῆς περιοχῆς σας, θὰ δῆτε ὅτι τέτοια ἀεροπλάνα δὲν πετοῦν κάθε μέρα, ἀλλὰ οὔτε καὶ στὸν μήνα ὅπως ἐγὼ ἔχω παρακολουθήσῃ, καὶ τὸ δικό μου συμπέρασμα εἶναι, ὅτι κυκλοφοροῦν μόνο ὅταν θέλουν νὰ πλήξουν κάποιον στόχο ἢ μία βδομάδα περίπου πρὶν τὶς μεγάλες γιορτές, ἔχω γράψῃ ἀλλοῦ τί συμαίνουν γιὰ τὸν ἄνθρωπο οἱ μεγάλες γιορτές.

Πρῶτα ὅμως γιὰ νὰ καταλάβετε πῶς ἐνεργεῖ καὶ πῶς χρησιμοποιεῖ τὸ καυσαέριο ἐμπλουτισμένο μὲ τὴν δικῆ του ἐνέργεια ποῦ τὸ κατευθύνῃ, θὰ σᾶς πῶ τί μοῦ ἔκανε στὸν παλιατζῆ, καὶ τὸ ὁποῖον τὸν ξεβράκωσε καὶ τὸν ἀπεκάλυψε μὲ τὸν τρόπο ποῦ ἐνεργοῦσε, στὸν παλιατζῆ πήγαινα γιατὶ ἦταν φίλος μου καὶ δὲν μοῦ ἔπαιρνε χρήματα, ὁ ἴδιος εἶχε κάνει καὶ πολλὰ χρήματα καὶ ἀπὸ τότε ποῦ ἐμφανίσθηκε ὁ βρικόλακας στὴν μάντρα του πέθανε, ἀκόμη καὶ ὁ φορητός μου εἶναι ἀπὸ ἐκεῖ ἄθικτος τοῦ εἶχαν βγάλῃ μόνο τὸ δίσκο, τοῦ ἔβαλα ἕνα δίσκο οκ.
Ἔτσι καὶ τὴν ἡμέρα αὐτῆ ὅταν πῆγα δὲν εἶχε καθόλου ἀέρα, ἕνα μικρὸ ἀεράκι φύσαγε, ἀκριβῶς ἀπέναντί μου ἔκαιγε ἕνα βαρέλι γεμᾶτο καλώδια καὶ ὁ καπνός του ἤξερα ὅτι ἦταν δηλητηριῶδες, ἀπέφυγα νὰ πάω κοντὰ γιατὶ ἀπὸ τότε ποῦ ἐπηρέασε τὴν ἀναπνοὴ καὶ τὴν μύτη δὲν ὑπῆρχε λόγος νὰ δυσκολέψω τὰ πράγματα, καὶ ἀφοῦ βεβαιώθηκα γιὰ τὸν ἀέρα πῆγα λίγο ποιὸ κοντά, καὶ τότε βλέπω τὸ κεφάλι τοῦ βρικόλακα πάνω ἀπὸ τὸ βαρέλι ποῦ ἔκαιγαν τὰ καλώδια καὶ ἔβγαινε ὁ μαῦρος καπνός, τὸν εἶδα καθαρά, τὸν ἔχω δῇ καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς καὶ στὸν οὐρανό, φύσηξε τὸν καπνὸ καὶ τὸν ἔφερε ἐπάνω μου μὲ πολὺ δύναμη ἀλλὰ ἐγὼ πρόλαβα καὶ ἀντιστάθηκα καὶ δὲν εἰσέπνευσα καπνό.
Τὸ ἴδιο κάνει μὲ τὰ ἀποκαλούμενα ψεκαστικά, τὸ καυσαέριο κατευθύνει σὲ ἕνα στόχο καὶ ἐπειδὴ εἶναι δηλητηριῶδες καὶ <ἐμπλουτισμένο>, κάνει μεγάλη ζημιᾶ στὸν ἀνθρωπο, αὐτὸ χρησιμοποιεῖ αὐτὸς καὶ προκαλεῖ πνευμονικὸ οἴδημα, ἢ μποροῦν νὰ τὸ μεταλλάξουν καὶ νὰ προκαλέσουν ὀτιδήποτε στὸν ἀνθρωπο ἀκόμη καὶ νὰ τὸν κάνουν νὰ ἀνατιναχθῇ ὅπως οἱ καμικάζι γιὰ ἕνα θεό, δὲν ἔχει σημασία γι’ αὐτοὺς τοὺς ἐνδιαφέρει μόνο τὸ ἀποτέλεσμα.
Παρατηρήσετε καὶ κάτι ἄλλο, κάθε ἀρχὲς τοῦ μῆνα ὑπάρχει αὐξημένοι κίνηση αὐτῶν τῶν ἀεροπλάνων, αὐτὸ ἂν σᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ἀντικείμενο μπορεῖτε νὰ τὸ ἑξακριβώσετε κατὰ πόσον ἰσχύει, διότι κάθε ἀρχὴ κάθε μῆνα ἀνανεώνουν τίς μορφὲς ἐπηρεασμοῦ, ποῦ ἔχουν κάνει στοὺς ἀνθρώπους καὶ χρειάζονται πρώτη ὕλη, ὅσοι ὑποφέρετε θὰ πρέπει νὰ παρακολουθεῖτε τὶς μεταβολές σας γιὰ νὰ δεῖτε ἂν ἐπιβαρύνεστε στὶς ἀρχὲς τοῦ μῆνα καὶ να ἀναφέρετε αὐτὲς τίς μεταβολὲς γιὰ νὰ βγάλετε ἕνα συμπέρασμα, ἂν αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια ἔχει βάση ὥστε νὰ βγεῖ ἕνα θετικὸ συμπέρασμα στὴν συνέχεια.
Ὑπάρχει καὶ μία ἅλλη ἐκδοχή, νὰ εἶναι ἐκ τῶν προτέρων <ἐνεργοποιημένα> δηλαδὴ στὴν γλῶσσα τους, διαβασμένα ἢ μελετημένα τὰ καυσαέρια, ρίξτε μία ματιὰ στὸ κεφάλαιο τῆς ἔλευσης τοῦ διαβόλου ποῦ ἀναφέρετε στὸ μπάνιο, γιὰ νὰ δεῖτε πῶς μὲ τὴν χρήσῃ μπαζῶν, ἀπὸ κατεστραμμένο μπάνιο ἔβγαζαν ἀπὸ τὴν λεκάνη τῆς τουαλέτα ὁλόκληρο σατανᾶ.
Ἐξάλλου ἡ ἐνέργεια ποῦ χρησιμοποιοῦν μετὰ τὸν μεγάλο ἁγιασμό, εἶναι ἡ ἴδια μὲ αὐτὴν ποῦ ἔριχναν σὲ ἐμένα ἀπὸ τότε ποῦ τοὺς ράντιζα τοὺς δρόμους μὲ τὸν μεγάλο ἁγιασμό, καὶ ἐπειδὴ τὴν περίοδο αὐτὴν δὲν ἐξυπηρετοῦν τὰ τσιράκια τους τὰ γήϊνα ὄχι γιατὶ εἶναι ἑξασθενημένα ὅπως κακῶς ἔχει διατυπωθεῖ, ἀλλὰ προσπαθοῦν νὰ ἐξουδετερώσουν τίς παρενέργειες τοῦ ἁγιασμοῦ, λόγῳ τοῦ ὅτι χρησιμοποιεῖτε στὸ νερὸ καὶ τὸ νερὸ καλύπτει καὶ ὑπάρχῃ σὲ μεγάλο μέρος πεδίου συγκρούσεων.
Τὸν μεγάλο ἁγιασμὸ τὸν χρησιμοποίησα τὰ τελευταῖα τρία χρόνια, καὶ μετὰ τῶν Φῶτων, ὑπέστην τὴν μεγαλύτερη φθορά, καὶ ἐπειδὴ εἶδα ὅτι εἶναι ἡ ἴδια μὲ τῶν ἀεροπλάνων, ὅποιος ἐνδιαφερθεῖ θὰ πρέπει νὰ ξέρει τί κάνει, ἐγὼ γλύτωσα διότι σὲ μένα μετετράπη τὸ καυσαέριο καὶ ὁ ἐμπλουτισμός του, ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἔγινε νερό, γιὰ νὰ τὸ ἀποβάλω, τὸ καυσαέριο δὲν ἐνεργεῖ ἀπὸ μόνο του καὶ μόνο, καὶ ὅπως λέω καὶ ποιὸ πάνω μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῇ καὶ σὲ διάφορες ἄλλες μεταβολές, ἂς ποῦμε νὰ σὲ ἀποπροσανατολίσῃ, παραπλανήσῃ καὶ πάρα μὰ πάρα πολλά ἄλλα.
Πατῶντας τὴν Φωτό-Foto  θὰ δεῖτε δύο φωτογραφίες τοῦ ἰδίου ἀεροπλάνου τὸ ὁποῖον θὰ πέρναγε σύμφωνα μὲ τὴν πορεία ποῦ εἶχε πάνω ἀπὸ τὸ σπίτι, γιατὶ εἶχα ξεφτιλίσῃ τὰ τσιράκια τοῦ βρικόλακα, καὶ τὸν ἴδιο ποῦ ἦρθε μετὰ νὰ τὰ σώσει, καὶ μοῦ τὴν ἔκανε τὸ βράδυ μὲ τὸ καυσαέριο αὐτοῦ τοῦ ἀεροπλάνου στὴν ἀναπνοή, καὶ μοῦ προκάλεσε συνάχι καὶ τὸ σπίτι μύριζε καυσαέριο.
Ἐπειδὴ φύσαγε βοριᾶς τὸ ἀεροπλάνο ἄλλαξε πορεῖα καὶ πῆγε πρὸς τὸν Παναχαϊκὸ ὥστε ὁ ἀέρας νὰ φέρει ποιὸ κοντὰ καὶ πλησίον τοῦ σπιτιοῦ τὸ καυσαέριο.
Τὴν ἑπομένη ἦρθε ὁ βρικόλακας πάλι καὶ μὲ μελιστάλακτη πνευματικὴ ὁμιλία, προσπάθησε νὰ μάθει πῶς κοροϊδεύω τὰ τσιράκια του, καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ μὲ ἐντοπίσουν στὸν ὑπολογιστή, καὶ ἀφοῦ ἄκουσε τὸ βρίσιμο τὸ γνωστὸ ποῦ τοῦ εἶχα πῆ, τοῦ ἀναφέρω ὅτι μποροῦσα νὰ ἀποδείξω τὰ κόλπα του μὲ τὰ ἀεροπλάνα, καὶ πῶς τὰ χρησιμοποιεῖ, τὴν ἑπομένη μοῦ ἔστειλε πέντε ἀεροπλάνα σὲ εὐθεῖα γραμμὴ ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔτρεχα μὲ τὸ μηχανάκι καθ' ὁδὸν νὰ προλάβω ἕνα μαγαζὶ ἀνοικτό, καὶ δὲν εἶχα μαζῆ μου συσκευὴ γιὰ νὰ πάρω φωτογραφία δὲν ἔχω πῶς νὰ σᾶς τὸ δείξω, δὲν ἔχω δεῖ ποτὲ σὲ τέτοια διάταξη τόσα ἀεροπλάνα αὐτοῦ τοῦ τύπου.
Τὸ βράδυ ὅλη αὐτὴ ἡ βρῶμα εἰσχώρησε μέσα στὸ στῆθος μου καὶ ἡ μύτη μου ἔτρεχε νερὸ 1,5 μῆνα.
Ἐδῶ θέλω νὰ κάνω μία παρατήρησῃ γιὰ ἕνα στοιχεῖο ποῦ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ βρικόλακας εἶχε ἄμεση σχέση μὲ τὰ ἀτυχήματα ποῦ ἀναφέρω εἴτε τῶν ἀεροπλάνων, τῶν πλοίων ἀκόμη καὶ τῶν αὐτοκινήτων ὅπως ἐπίσης τῶν σεισμῶν καὶ τῆς φωτιᾶς, ὄσο ἔχει βρῶμα εὐρίσκεσαι ὑπὸ τὴν ἐπήρειά του καὶ προσπαθεῖς νὰ ἀπαλλαγῆς, ἀκριβῶς ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπήρεια διότι σοῦ δημιουργεῖ τεράστια προβλήματα, καὶ μάλιστα ὅταν εὑρίσκετε αὐτὴ ἡ δύναμη πλησίον σου ὅπως σὲ μένα τὰ πράγματα δυσκολεύουν ἀρκετά.
Ὅταν τελειώνει ἡ βρῶμα ἐγὼ ἀπελευθερωνόμουν ἔνοιωθα ἀπολύτων φυσιολογικὰ λὲς καὶ δὲν εἶχε συμβῇ τίποτα, αὐτὸ τὸ κατάλαβα ἀπὸ τὶς πάμπολλες ἐνέργειες ποῦ ἔκανε σὲ ἕνα διάστημα κοντὰ 33 ἐτῶν.
Τὸ διάστημα ποῦ μεσολαβοῦσε ἕως τῆς ἐκτέλεσῃς μιᾶς ἐνεργεῖας ἀτυχήματος ποῦ αὐτὸς τὸ σχεδίαζε, καὶ ἐπειδὴ ἀπευθυνόταν σὲ μένα ἐγὼ ἐπηρεαζόμουν καὶ ἔβλεπα αὐτὸ ποῦ σχεδίαζε γιὰ μένα, αὐτὸς δὲν τὸ καταλάβαινε, ὅταν ἄρχισα νὰ τοῦ λέω πρόσφατα ποῦ παρατήρησα ὅτι εὐρισκόταν πλησίον καὶ καταλάβαινε πολὺ καλὰ τὶ τοῦ ἔλεγα, τότε θὰ ἤθελα νὰ εἴσαστε ἐδῶ, ἔφευγε ἀμέσως πήγαινε ἀπὸ ὅτι κατάλαβα ἐκεῖ ποῦ ἦταν συσσωρευμένη ἡ βρῶμα ποῦ εἶχαν ἀποθηκεύσῃ, καὶ ἄρχιζε νὰ μὲ φορτώνῃ, ἐγὼ ἀμέσως διάβαζα τὴν Ἁγία Γραφὴ ἡ ὁποία ἔδιωχνε τὴν βρῶμα.
Μετὰ ἐρχόταν πάλι στὸ σπίτι ὅταν ἤμουν στὸ κρεβάτι, καὶ ἄρχισε καὶ μοῦ ἔκανε τὰ ζωὴ στὸ κρεβάτι κόλαση, καὶ τότε ἕνα βράδυ καὶ ἐγὼ ἐπικεντρώνω ὅλη μου τὴν πνευματικὴ δύναμη καὶ τοῦ δίνῳ μία πνευματικὴ κλωτσιά, τόσο δυνατὴ ποῦ χάθηκε παντελῶς. 
Αυτὴ ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποῦ κοιμήθηκα σὰν ἄνθρωπος, τὸ πρωῒ μαθαίνω στὶς 28 Δεκεμβρίου 2014 ὅτι πῆρε φωτιᾶ τὸ Norman Atlantic στὴν Ἀδριατική, δὲν φαντάστηκα ὅλη τὴν ἡμέρα ποῦ ἄκουγα εἰδήσεις ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ φθάσῃ σὲ τέτοιο σημεῖο ἐκδίκησης, ἀργότερα ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς, στὸ ἴδιο σημείο τῆς Ἀδριατικῆς, μὲ μία θεατρικῆ κίνησῃ ἔβγαλε ἕνα διάβολο γιὰ νὰ μὲ τιμωρίσῃ, τὴν ἴδια κίνηση ἔχει κάνῃ καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς Πάτρας.
Τὸ βράδυ τὸν αἰσθάνομαι πάνω ἀπὸ τὸ κρεββάτι, πάντα ἐρχόταν ἀνεβασμένος μετὰ ἀπὸ κάποιο μακελειό, ὅταν ἐγὼ κτύπαγα βρικόλακες μὲ τὸν Σταυρό, ἔβλεπα καὶ τὸ μέγεθός του, τὰ κτυπήματα τοῦ μείωναν τὸ μέγεθος, ἔκανε ἀναβάθμισῃ μετὰ καὶ αἰσθανόμουν τὴν ἀλλαγή, γιατὶ ἄλλαζε τὸ  ὕψος του, ἐπιδιώκω νὰ τοῦ δώσω πάλι μία κλωτσιᾶ, καὶ βλέπω ἔνα ἄλλο βρικόλακα, μὲ δύο κέρατα καὶ οὑρὰ καὶ προσπαθῇ νὰ μοῦ πιάσῃ τὸ πόδι καὶ νὰ τὸ σπάσῃ, τὸ καράβι τὸ ἔκαψε γιὰ νὰ φέρῃ τὸν ἀρχηγό του νὰ μὲ τιμωρίσῃ γιατὶ τοῦ ἔδωσα κλωτσιά, πάντα μὲ τέτοια γεγονότα καὶ συμβάντα ποῦ προκαλοῦσαν ἔφερναν ἰσχυροτέρους γιὰ νὰ ἀντιπαρέλθουν μία ἧττα, ἐγὼ ἀμέσως ἀρχίζω τοὺς ἐξορκισμούς, ἐγὼ ὅταν διάβαζα ἐξορκισμοῦς ἔνοιωθα θηρίο, καὶ τὸν ἀρχίζω μὲ τέτοιο μῖσος, διότι μὲ εἶχε σκοτίσῃ ἀπὸ τὶς ἐνέργειες ποῦ ἔκανε, ἄρχισε μία μάχη σὲ καθημερινὴ προπόνηση ἀφοῦ ἔλεγα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ μοῦ τὸ ἀφήσῃ ἀκόμη λίγο νὰ βγάλω τὸ ἄχτι μου, ἀλλὰ ἡ προπόνηση μοῦ ἔκανε καλό, καὶ ἄρχισα νὰ μπαίνω πνευματικὰ σιγὰ σιγὰ στὸ σπίτι του καὶ τὸν κτύπαγα μὲ τὸν σταυρό, καὶ ὅταν μὲ βόλευε ἔτρωγε καὶ κάτι κλωτσιές, αὐτὸ ὅπως καταλαβαίνετε δὲν μποροῦσε νὰ τὸ ἀποδεκτή, καὶ αἰσθάνομαι ὅτι κάτι προετοιμάζει καὶ ἀφήνει νὰ μὲ παρακολουθῇ ἕνα καθίκη συγγενῆ τοῦ ἰδιοκτήτου τῆς Ρόδου, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἐγὼ ἦμουν ἐπικεντρωμένος στὸν βρικόλακα περίμενα νὰ δῶ τὶ εἶχε προγραμματίσῃ καὶ κράταγα δυνάμεις, καὶ ἔτσι ἦρθε τὸ ἀεροπλάνο πολὺ κοντὰ ἀπὸ τὴν Ἰσπανία στὴν Γερμανία ποῦ, ἔπεσε στὸ βουνὸ καὶ κάηκε, αὐτὸ τὸ ἀεροπλάνο χρησιμοποιήθηκε στὰ πόδιά μου, καὶ ξέρετε πῶς ἔνοιωθα τὰ πόδια μου; Νὰ καῖνε, τὰ βομβάρδισε ὅλη τὴν ἡμέρα, καὶ ἀπὸ τὶς πατοῦσε ἔριχνε τεράστιες ποσότητες οἱ ὁποῖες ἀνέβαιναν ἐπάνω καὶ μοῦ δημιουργοῦσαν τεράστια προβλήματα, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔχει καμία σημασία, ὁ Θεὸς μοῦ ἔδωσε τὴν δύναμη καὶ μετέτρεπε αὐτὴν τὴν βρωμιᾶ ποῦ μοῦ ἔριχναν στὰ πόδια γιὰ νὰ μὴν τοὺς κλωτσάω, σὲ δύναμη καὶ κλώτσαγα μὲ περισσότερο πάθος, καὶ συνάμα ξευτιλίστηκε ἀπὸ ἕνα ἀνθρωπο γι’ αὐτὸ ποῦ προκάλεσε στὴν Ἐκκλησία ρίχνοντας τὸ ἐλικόπτερο.

Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr